Рудник за време Индустријске револуције

Рудник за време Индустријске револуције

Динамичан развој индустрије је захтевао огромну количину сировине, а то је довело до развоја рударства на крају 18. века.

Историја

Ознаке

рударство, industrijska revolucija, рудница, sirovina, извор енергије, рударска регија, вратило, дете радник, подужни коп, пијук, рударска кола, Подршка порука, парна машина, камени угаљ, минерално богатство

Повезани додаци

Сцене

Рударско насеље

Окно

Деца радници

Подужни ископ

Пресек

 • отвор
 • пијук
 • лопата
 • рударска кола
 • шине
 • греда
 • потпорни зид
 • рудари подужног копа
 • деца радници

Анимација

 • отвор
 • пијук
 • лопата
 • шине
 • греда
 • потпорни зид
 • рудари подужног копа
 • деца радници

Нарација

Историја рударства се практично подудара са историјом људи. 1780-тих година, под утицајем индустријске револиције која се ширила Енглеском, рударство се у потпуности променило, како у квантитативном, тако и у квалитативном смислу.

У то време су парне машине имале веома важну улогу у индустрији. Како је главно гориво за њихов погон био мрки угаљ, честа појава је била отварање нових рудника. У почетку су отварани у Енглеској, а касније и у осталим државама захваћеним индустријском револуцијом. Експлоатација минералних ресурса сакривених у Земљиној кори се врши на неколико начина (као што су површинска, подземна и подморска експлоатација).

Ова анимација приказује један подземни рудник из 19. века.

При подземном екслоатацијом руде, слојеви земље изнад сировине остају нетакнути, или се само делимично уклањају. За потребе ослобађања и копања сировине, грађене су посебне рудничке просторије и објекти, као што су хоризонтални тунели и окна. Објекти рудника били су статички обезбеђени потпорним зидовима и гредама.

Ископ сировог угља вршен је пијуцима, а затим је лопатама утоваран у корпе или у колица. Натоварена колица су помоћу коњске запреге, или снаге људских руку одвожена на површину јаме.

Због ниских надница и скученог простора за рад, на ископима угља су врло често ангажована деца. На овом опасном и изузетно тешком физичком послу, деца су проводила и по 10-12 сати дневно, и то у врло нехуманим условима рада. (Закони који регулишу рад деце су у већини земаља донети много касније.)

У појединим рударским областима функционисало је и по неколико рудних јама. Ради заједничког транспорта угља, били су повезани железничком пругом уског колосека.

Међутим, за истраживање и експлоатацију необновљивих извора природних минерала везане су многе негативне последице, као што је грубо и неповратно мешање у природну околину.

Повезани додаци

Парна машина Џејмса Вата (18. век)

Усавршена парна машина шкотског инжењера је због широког спректра употребе била...

Индустријска зона

Обезбеђује предузимачима инфраструктуру и услуге које су им потребне за успешан рад.

Подземни рудник угља

За разлику од површинских ископа, у подземном руднику се не одстрањује јаловиште, него се...

Површински коп

За разлику од подземних рудника, на површинским се одстрањује јаловина која прекрива...

Торзионо клатно

Завртањем торзионе жице се мери величина снаге.

Изуми у текстилној индустрији у 18. веку.

Захваљујући изумима у 18. веку текстилна индустрија се развијала невиђеном брзином.

Парна локомотива Ракета (1829)

Енглески инжењер Џорџ Стивенсон је конструисао ову локомотиву за такмичење локомотива...

Текстилна фабрика (19. век)

Захваљујући изумима из 18. века, текстилна индустрија постала је једна од најважнијих...

Златна грозница (19. век)

Највећа експлоатација рудника злата је почела 1848. године у Калифорнији, близу Сан...

Нафтна платформа

У средини челичне конструкције дуга цев допире све до дна мора, у нафтоносни слој.

Рад нафтне бушотине

Машина која испумпава сирову нафту на површину

Радничка четврт (19. век)

Типичне радничке четврти са нездравим околностима за живот су настале за време...

Added to your cart.