Роботи

Летећи са роботом идемо према математичком свету просторног размишљања.

Повезани додаци

Reflecting a triangle across an axis

Axis t and triangle ABC are given on a particular plane. Let’s...

Груписање квадрова

Различите типове квадара приказујемо уз помоћ свакодневних предмета.

Plotting a perpendicular to a line at a given point P on the line

Both line e and point P, which is situated on it, are given. Let’s...

Груписање геометријских тела 2.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања...

Светлост и сенка

Mењајући извор светлости можете проучавати пројекције сенке на...

Гометријске трансформације 3. (рефлексија)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне рефлексије (у...

Сечење коцке

Када коцку расечемо са равнима различитих положаја, можемо...

Weighing the Pythagorean theorem

In this experiment we provide proof of the well-known theorem of...

Added to your cart.