Роботи

Летећи са роботом идемо према математичком свету просторног размишљања.

Повезани додаци

Сечење коцке

Када коцку расечемо са равнима различитих положаја, можемо...

Запремина тетраедра

Запремину тетраедра ћемо одредити почевши од зепремине призме.

Запремина лопте (принцип Кавалијери)

Употребом одговарајућег ваљка и конуса можемо израчунати запремину...

Plotting a 45° angle

By bisecting a straight angle (180°), we get a right angle (90°)....

Constructing the perpendicular bisector of a line segment

Let’s construct the perpendicular bisector of a 6-cm-long line...

Plotting parallel lines – Solution II

Let’s construct a rhombus such that one of its sides lies on line...

Раскрсница

На разигран и спектакуларан начин можете вежбати оријентацију у...

Added to your cart.