Рељефна географска карта Мађарске

Рељефна географска карта Мађарске

Анимација нам приказује географске и хидрографске регије Мађарске и Панонске низије.

Географија

Ознаке

Мађарска, топографија, region, Északi-középhegység, Мала мађарска равница, Dunántúli-középhegység, равница, Јужно-подунавска брда и долине, Западна гранична област, Прекодунавска област, Између Дунава и Тисе, Потисје, Tisza, Дунав, Балатон, Карпатски басен, хидрографија, пејзаж, физичка географија, географија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Административна карта Мађарске

Анимација нам приказује најважније регије, жупаније и градове Мађарске.

Национални паркови Мађарске

У Мађарској има десет националних паркова.

Набор (средњи степен)

Латерална сила притиска проузрокује набор стеновитих слојева. На тај начин настају...

Електрични површински јавни саобраћај

Тролејбуси и трамваји су све популарнији у великим градовима због еколошког погона.

Вулканска активност

Током вулканскe активности магма из Земљине коре избија на површину Земље.

Вертикални климатски појасеви

У зависности од промене надморске висине, у планинским областима се мењају клима, врста...

Топографија Земље

Анимација приказује највеће планине, низије, реке, језера и пустиње на Земљи.

Типови земљишта (профили)

Анимација приказује различите типове земљишта.

Расед (основни степен)

Раседи настају услед вертикалног напрезања у стенској маси.

Учење мађарске абецеде корз игру

Вежбајте абецеду формирајући речи!

Географски појмови

Анимација нам приказује значајне површинске форме, површинске воде и њихове ознаке.

Типови салаша и села

Структура и густина салаша и села у великој мери зависи од природногеографских услова.

Расед (средњи степен)

Раседи настају услед вертикалног напрезања у стенској маси.

Типови земљишта у Мађарској (географска карта)

Анимација приказује локацију различитих типова земљишта у Мађарској.

Added to your cart.