Реке и обликовање рељефа

Реке и обликовање рељефа

Реке играју важну улогу у обликовању Земљине површине: изазивају ерозију, наносе и таложења.

Географија

Ознаке

река, обликовање терена, водотоци, корито, ушће, горњи ток, средњи курс, доњи ток, речна делта, ерозија, дробљени камен, заостао, Кривина, Бар, острво, долина, топографија, вода, хидрографија, вода циклус, Свет око нас, познавање природе, физичка географија, геоморфологија, географија

Повезани додаци

Сцене

Реке

 • горњи ток - Реке са стрмим нагибом имају више енергије него што је потребно за одношење наноса. Стога корито постаје све дубље стварајући долину облика слова V.
 • средњи ток - Енергија/снага река са слабим градијентима је уравнотежена. Оне носе и таложе наносе настале ерозијом обала.
 • доњи ток - Реке са скоро никаквим градијентом имају малу енергију/снагу која није довољна за одношење наноса, који се таложи и тако ствара аде (острва).
 • делта - Реке које носе огромне количине наноса таложе га на ушћу, притом га раздвајајући на неколико рукаваца, а острва између њих се проширују науштрб мора.
 • естуар/спруд - То је водени ток који има само малу количину наноса или који тече ка морима са високим плимским таласима. Плима га непрестано повећава и продубљује.

Реке играју значајну улогу у обликовању површине Земље: оне подстичу ерозију као и разношење и таложење наноса. Четири главна облика речне ерозије су: хидраулична, марински процес, трење и растварање. Они се могу смењивати дуж речног тока у зависности од терена кроз који река протиче.

Горњи ток

 • pечна долина V облика - Долина настала вертикалном ерозијом брзих река.
 • ерозија - Процес при ком се површина тла или стене постепено оштећује спољашњим силама.

Текуће воде имају одређену количину енергије чији се један део користи за одношење наноса, док се остала енергија користи за ерозију речног корита. Реке са стрмим нагибом имају више енергије него што је потребно за одношење наноса. Брзе реке продубљују своја корита ерозијом наноса које носе, временом стварајући долине у облику слова V.

Дефиниције:

Кланац: Дубока, уска клисура, обично између планина, са стрмим, скоро усправним, стеновитим странама, и потоком на дну.

Кањон: Веома дуга, дубока долина са стрмим, стеновитим странама, исклесана реком која протиче у подножју.

Водопад: Део реке или потока на ком вода тече преко ивице вертикалне или стрме литице. Настаје у чвршћим стеновитим платформама речних корита. Мекши слојеви стена, смештени изнад и испод чврсте стене, брзо еродирају, стварајући степеницу у градијенту преко ког вода пада вертикално.

Средњи ток

 • меандер - Меандри су кривудаве кривине реке. Брзина тока је већа на спољашњем делу кривине него на унутрашњем, стога се овде одиграва ерозија. Унутра, вода тече спорије и таложи наносе, постепено повећавајући кривину.
 • мртваја - То је водена маса која је одсечена од главног тока реке. Током поплаве, река пробија кроз рукавце меандара, на тај начин јачајући свој ток.
 • нанос
 • еродирајућа обала - Брзина тока је већа на спољашњем делу закуке, тако да се ту одиграва ерозија.
 • наносна обала - Брзина тока је мања унутра тако да се таложење наноса ту одиграва.

Енергија/снага река са слабим градијентима је уравнотежена, што значи да оне носе и смештају онолико наноса колико и створе ерозијом. Док кривудају преко све равнијег градијента, оне обликују водени ток. Аде (или издужена острва) постепено настају близу једне од обала, док се супротна одроњава/еродира, стварајући кривину. Брзина тока је већа са спољашње стране кривине, што ствара ерозију и повећава кривину, све дотле док се њен ток не зачепи речним наносом услед споријег протицања воде с унутрашње стране. Овако настају мртваје.

Дефиниције:

Линија канала: Замишљена линија која повезује тачке најбржег протока реке. У кривинама је смештена дуж еродираних обала; у правим деловима тока, она је у средини корита.

Доњи ток

 • гране реке - Река таложи наносе и раздваја се у неколико рукаваца притом стварајући острва и аде.
 • нанос

Реке са скоро никаквим градијентом имају малу енергију која није довољна за одношење наноса. Као резултат тога, наноси постају све већи, иако се одношење наноса донекле наставља. Нанети алувијум обликује аде (или острва) а ток се раздваја у рукавце. Непрестано мењање тока реке и слегање наноса доводи до стварања алувијалних равница или речних делти.

Врсте ушћа река

 • делта - Реке смештају преостале наносе на ушће, при том га раздвајајући на неколико рукаваца, а острва између њих се проширују науштрб мора.

Делта

Већина познатих река се улива у мора. Делте настају на ушћима река на којима има превише наноса, а где су плимски таласи слаби. Реке смештају преостале наносе на ушће, при том га раздвајајући на неколико рукаваца, а острва између њих се проширују науштрб мора.

Естуар

Естуар је водени ток који има само малу количину наноса или који тече ка морима са високим плимским таласима. Плима га непрестано повећава и продубљује.

Речне терасе

Ток реке се временом мења на датом месту услед тектконских или климатских промена. Стога, ова промена, која настаје више пута на истом подручју, формира речне терасе једну изнад друге. Пошто поплаве не могу да дођу довде, овде настају путеви и насеља.

Нарација

 • средњи ток - Енергија/снага река са слабим градијентима је уравнотежена. Оне носе и таложе наносе настале ерозијом обала.
 • доњи ток - Реке са скоро никаквим градијентом имају малу енергију/снагу која није довољна за одношење наноса, који се таложи и тако ствара аде (острва).
 • делта - Реке које носе огромне количине наноса таложе га на ушћу, притом га раздвајајући на неколико рукаваца, а острва између њих се проширују науштрб мора.
 • pечна долина V облика - Долина настала вертикалном ерозијом брзих река.
 • ерозија - Процес при ком се површина тла или стене постепено оштећује спољашњим силама.
 • меандер - Меандри су кривудаве кривине реке. Брзина тока је већа на спољашњем делу кривине него на унутрашњем, стога се овде одиграва ерозија. Унутра, вода тече спорије и таложи наносе, постепено повећавајући кривину.
 • мртваја - То је водена маса која је одсечена од главног тока реке. Током поплаве, река пробија кроз рукавце меандара, на тај начин јачајући свој ток.
 • нанос
 • еродирајућа обала - Брзина тока је већа на спољашњем делу закуке, тако да се ту одиграва ерозија.
 • наносна обала - Брзина тока је мања унутра тако да се таложење наноса ту одиграва.
 • гране реке - Река таложи наносе и раздваја се у неколико рукаваца притом стварајући острва и аде.
 • нанос
 • естуар - То је водена маса која садржи малу количину наноса или која се улива у мора са високим плимским таласима. Високи таласи је продубљују и проширују.
 • делта - Реке смештају преостале наносе на ушће, при том га раздвајајући на неколико рукаваца, а острва између њих се проширују науштрб мора.

Нарација

Реке играју значајну улогу у обликовању површине Земље: подстичу ерозију као и разношење и таложење наноса. Четири главна облика речне ерозије су: хидраулична, марински процес, трење и растварање. Они се могу смењивати дуж речног тока у зависности од терена кроз који река протиче.

Текуће воде имају одређену снагу, део те снаге одлази на одношење наноса, док остала енергија уцествује у ерозију речног корита.

Реке са стрмим нагибом имају више снаге него што је потребно за одношење наноса. Брзе реке продубљују своја корита ерозијом носећи становити материјал, те временом стварајући долине у облику слова V.

Снага река са слабим градијентима је уравнотежена, што значи да носе и смештају онолико наноса колико и створе ерозијом. Док кривудају преко све равнијег градијента, оне обликују водени ток.

Аде (или издужена острва) постепено настају близу једне обале, док се супротна одроњава, стварајући кривину. Брзина тока је већа са спољашње стране окуке, што ствара ерозију и повећава окуку, све док се њен ток не зачепи речним наносом услед споријег протицања воде с унутрашње стране. Овако настају мртваје.

Реке са врло ниским градијентом немају довољно снаге за одношење наноса. Као резултат тога, наноси постају све већи, иако се одношење наноса донекле наставља. Наноси обликују аде (или острва) а ток се раздваја у рукавце. Непрестано мењање тока реке и слегање наноса доводи до стварања алувијалних равница или речних делти.

Већина река улива се у мора. Делте настају на ушћима река на којима има превише наноса, а где су плимски таласи слаби. Реке смештају преостале наносе на ушће, при том га раздвајајући на неколико рукаваца, а острва између њих се проширују се науштрб мора.

Естуар је водени ток који има само малу количину наноса или који тече ка морима са високим плимским таласима. Плима га непрестано повећава и продубљује.

Повезани додаци

Географски појмови

Анимација нам приказује значајне површинске форме, површинске воде и њихове ознаке.

Кружење воде (средњи степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања, кондензација, топљења и смрзавања.

Кружење воде (основни степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања, кондензација, топљења и смрзавања.

Еолске форме на површини обала и степа

Ветар, као спољна сила има веома важну улогу у обликовању приобалних подручја и степа.

Обликовање рељефа пустиње еолским утицајима

Ветар, као спољна сила, има важну улогу у обликовању пустиње.

Водопад

Река у свом току преко стрмих литица ствара величанствене водопаде.

Живот и развој језера

Стајаће воде, јављају се у депресијама на површини Земље под утицајем унутрашњих и...

Холандски систем брана

Холанђани се вековима боре против мора изузетним грађевинским системима.

Топографија Земље

Анимација приказује највеће планине, низије, реке, језера и пустиње на Земљи.

Како морска вода утиче на формирање површине Земље?

Морска вода, као спољна сила, има важну улогу у обликовању обале.

Хидроелектрана (Хуверова брана, САД)

Огромна брана на америчкој реци Колорадо, која је име добила по једном од америчких...

Систем заштите од поплаве

Заштиту против поплава обезбеђују насипи, а приликом мањих излива летњи насип.

Загађење вода

Главни извори загађења вода су насељена места, индустрија и пољопривреда.

Како функционише бродска преводница?

Бродска преводница помаже премошћавање висинске разлике током пловидбе.

Ледник (средњи степен)

Ледник је покретна ледена маса, ледена река, која се полако али непрестано помера.

Added to your cart.