Реакција адиције

Реакција адиције

Две молекуле се спајају без нуспроизвода.

Хемија

Ознаке

Реакција адиције, фузија, реакција, хемијски, халогена адиција, молекул етена, молекул брома, дибромоетан, промена боје, засићене Бонд, незасићених веза, етилен, хемијска Тест, бромна вода, Органска хемија, хемија

Повезани додаци

Сцене

Почетне молекуле

  • молекул брома
  • молекул етена

Реакција адиције је реакција којом се два или више молекула уједине без настанка нуспроизвода.
Молекули незасићеног етена и брома се уједине и насатју безбојна једињења. Током реакције пи веза се цепа у молекул, а са нестанком двоструке везе за сваки атом угљеника се веже по један атом брома. Реакција се одвија већ и на собној температури.

Реакција

  • молекул брома
  • молекул етена
  • молекул 1,2-диброметана

Повезани додаци

Етен (етилен) (C₂H₄)

Први у хомологном реду алкена.

Бром (Br₂)

Један од представника халогена, може проузроковати иритације на кожи.

Хлорирање метана субституцијом

Током субституције се водоници метана замене атомима хлора. Као нуспродукт се појављује ХЦл.

Конформације молекуле етана

Молекула етана може да поприми стабилну отворену конфирмацију.

Полимеризација етена

Полимеризацијом етена (етилена) се производи пластика звана полиетилен.

Поређење халогених елемената

Халогени су група елемената у периодном систему којој припадају флуор, хлор, бром, јод и...

Растапање хлороводоника у води

Водена отопина хлороводоника је хлороводонична киселина.

1,1,2,2-тетрафлуоретен (C2F4)

Безбојни гас без мириса, мономер тефлона.

Бром-флуор-хлорметан (CHClBrF)

Молекули истоветне конституције одражавају један другог, нису потпуно исти, него чине...

Added to your cart.