Рачунање обима, површине и запремине

Ова анимација ће нас упознати са начинима рачунања обима и повшине геометријских облика у равни, као и површине и запремине тела у простору.

Повезани додаци

Просторни координатни систем

Систем просторних координата са шемама и задацима за развијање...

Груписање геометријских тела

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања...

Реалтивни положај предмета у простору

Анимација нам приказује разне примере релативног положаја предмета...

Plotting a perpendicular to a line at a given point P on the line

Both line e and point P, which is situated on it, are given. Let’s...

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ...

Груписање геометријских тела 3.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања...

Measuring the height of a tower

Calculating the height of a classic water tower with a tape...

Слагање коцке

Задаци у којима по задатим узорцима треба да сложимо коцку,...

Added to your cart.