РНК

РНК

Полинуклеотид, који се састоји од фосфорне киселине, рибозе и различитих база (цитозин, урацил, аденин и гуанин).

Хемија

Ознаке

РНК, РНК ланац, рибонуклеинска киселина, нуклеинске киселине, полинуклеотидна, аденин, урацил, цитозин, гуанин, нуклеотида, информациона РНК, рибосомална РНК, трансферна РНК, фосфорна киселина, Д-рибоза, gene, биотехнологија, протеин, амино киселина, протеинска синтеза, кодон, антикодон, Органска хемија, хемија, биологија, биохемија

Повезани додаци

Сцене

Нарација

Рибоза

 • Д-рибоза

Рибонуклеинска киселина, РНК

Особине, појава

РНК је полинуклеотид: састоји се од нуклеотидних јединица. Сваки нуклеотид се састоји од једне фосфорне киселине, једне рибозе и једне азотне органске базе. Азотне базе у саставу РНК су (осим у неколико изузетних случајева): цитозин, урацил, аденин и гуанин. Структура РНК је једноланчана. У неким случајевима РНК ланац, повијајући се уназад, формира још једну структуру. Уколико се између база формира водонична веза, структура РНК се претвара у дволанчану.

Најпознатије врсте рибонуклеинске киселине су иРНС, тРНС и рРНС, које играју важну улогу у синтези беланчевина унутар ћелија. Остале РНК регулишу експресију гена. Одређени молекули РНК делују као биокатализатори, или као ензими. То су рибозими.

Употреба

РНК имају примену у лабораторијским истраживањима, биотехнологији као и у молекуларној медицини.

Фосфорна киселина

 • фосфорна киселина

Нуклеобаза

 • урацил
 • цитозин
 • гуанин
 • аденин

Нуклеотид

 • цитидин-монофосфат
 • уридин-монофосфат
 • гуанозин-монофосфат
 • аденозин-монофосфат

Информациона РНК

 • информациона РНК (иРНК) - Полинуклеотид комплементаран са кодираним ланцем ДНА. Настаје од ензима РНК полимеразе.
 • неми ланац ДНК - Овај ланац није преузет од информационе РНК.
 • кодирани ланац ДНК - Служи као модел за формирање РНК. Њихове базне тројке су кодони.

Транспортна РНК

 • транспортна РНК (тРНК) - Активира аминокиселине у синтези протеина употребом транспортоване АТП.
 • спојница аминокиселине - Активирана аминокиселина се везује овде.
 • спојница ензима - Може везати ензим који активира аминокиселину.
 • спојница рибозоме
 • спојница антикодона - Везан је за кодон информационе РНК. Базни редослед му је комплементаран са базним редоследом РНК. Одређује које аминокиселине ће пренети транспортна РНК.

Рибозомна РНК

 • рибозомна РНК - Једна од компоненти рибозома, ћелијска органела одговорна за синтезу протеина.
 • мала рибозомна субјединица - Везује информациону РНК.
 • велика рибозомна субјединица - Везује две молекуле транспортне РНК која преноси аминокиселине.
 • рибозомни ланац РНК

Повезани додаци

ДНК

Носилац генетичких информација у ћелији.

Фосфораста киселина (H₃PO₄)

Употребљава се као средство за закисељивање многих безалкохолних пића, а у домаћинствима...

Фосфат јон (PO₄³⁻)

Сложени јон, који настаје из фосфорне киселине губљењем протона.

Пиримидин (C₄H₄N₂)

Хетероциклично ароматично органско једињење са садржином азота, његови деривати су тимин,...

Пурин (C₅H₄N₄)

Хетероциклично ароматично органско једињење, његови деривати су гуанин и аденин.

Бета-Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Безбојна кристална материја коју налазимо у нуклеинским киселинама, кофакторима,...

Genome editing

Genome editing is a type of genetical engineering which results in changes in the genome...

Вируси

Састоје се од беланчевина и ДНК или РНК, заражене ћелије програмирају да производе вирус.

Полимеризација етена

Полимеризацијом етена (етилена) се производи пластика звана полиетилен.

Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Рибоза отвореног ланца коју налазимо у нуклеинским киселинама, кофакторима, нуклеотидима...

Added to your cart.