Процеси транспорта

Процеси транспорта

Анимација нам приказује пасивне и активне процесе транспорта који се одвијају кроз ћелијску мембрану.

Биологија

Ознаке

мембрана саобраћај, Шпедиција, ćelijske membrane, Пасивни транспорт, aктивни транспорт, дифузија, канални протеин, молекула носач, симпорт, antiport, унипорт, концентрациона разлика, АОП, АТП, цитологија, биологија

Повезани додаци

Питања

 • Која је од наведених изјава тачна за преносник Na+-глукозе?
 • Која је од наведених изјава тачна за Na+-K+-пумпу?
 • Која врста транспорта НИЈЕ приказана анимацијом?
 • Која је врста транспорта приказана анимацијом?
 • Која је врста транспортера приказана анимацијом?
 • Која врста транспортера НИЈЕ приказана анимацијом?
 • Која се од наведених изјава односи на овај транспортни систем?
 • Која се од наведених изјава односи на овај транспортни систем?
 • Овај траснпортни систем омогућава...
 • Овај траснпортни систем омогућава...
 • Како се обавља транспорт јона K+ у овом транспортном систему?
 • Овај траснпортни систем омогућава...
 • Апсорпција глукозе:

Сцене

Пасивни транспорт

Активни транспорт

Анимација

Нарација

Кроз ћелијску мембрану се одвија процес апсорпције и пропуштања појединих материја. Разликујемо два основна типа транспорта: пасивни и активни, који захтева одређену количину енергије.

Током пасивног транспорта, материје спонтано струје на страну мембране са нижом концентрацијом, без улагања енергије. Најједноставнији облик пасивног транспорта је једноставна дифузија. У овом процесу честице пролазе кроз двоструки липидни слој мембране у смеру хемијског градијента. Средњи неполарни слој мембране раствара неполарне честице. Из тог разлога, неполарни молекули, као што су молекули кисеоника, угљен-диоксида или стероида могу бити транспортовани једноставном дифузијом. Поларни молекули малих димензија, као што су молекули воде, такође могу једноставном дифузијом пролазити кроз мембрану, кроз привремене ситне поре настале услед термалног кретања молекула липида.

Молекули носачи омогућују транспорт честица ка нижој концентрацији оним честицама које због своје величине или растворљивости не би могле проћи кроз двоструку липидну мембрану. Ове честице су поларни молекули, јони и молекули великих димензија.

Мембране такође садрже и каналне протеине који се могу отварати и затварати. Након везивања одговарајућег лиганда, канал се отвара. Кроз канале пролазе поларне честице и јони који због растворљивости не могу проћи кроз двоструки липидни слој мембране, или би им тај пролазак био изузетно тежак. Канали омогућавају бржи транспорт од носача, али је њихова селективност мања. Јонски канали имају веома важну улогу, између осталог, у електричним активностима неурона.

Активни транспортни процеси захтевају енергију, јер се транспорт честица одвија насупрот хемијском градијенту, из средине са мањом, према средини са већом концентрацијом, при чему се честице акумулирају на једној страни мембране. Потребну енергију обезбеђује разлагање АТП-а.

Најједноставнији облик активног транспорта је унипорт: унипортер преноси једну врсту честица на страну са већом концентрацијом. Овај процес захтева улагање енергије, односно, АТП. АТП се разлаже на АДП и фосфат, при чему се ослобађа енергија.

Током секундарног активног транспорта активни транспортер ствара разлику у концентрацији честица "А" користећи АТП. Други транспортер омогућава акумулираним "А" честицама пролазак кроз мембрану у средину са нижом концентрацијом. У међувремену се одвија транспорт честица "Б" насупрот хемијском градијенту, односно, у смеру веће концентрације. Према томе, за транспорт честица "Б" индиректно је потребан АТП. Симпортери транспортују честице "А" и "Б" у истом смеру.

Друга врста секундарног активног транспорта је антипорт. Током овог процеса, помоћу АТП активног транспортера настаје разлика у концентрацији честица "А". Антипортер пропушта честице "А" у средину са мањом концентрацијом, а честице "Б" спроводи у супротном смеру, насупрот хемијском градијенту. Стога је за транспорт честица "Б" индиректно потребан АТП, а транспорт честица "А" и "Б" се одвија у супротним смеровима.

Повезани додаци

Ензими

Ензими су биолошки катализатори, њихова активност се може регулисати.

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Функционисање неуротрансмитера

Неуротрансмитери преносе надражаје помоћу хемијских и електричних синапси.

Фотосинтеза

Биљке могу од неорганских материја (угљен-диоксида и воде) направити органски шећер.

Фотосинтеза (основни ниво)

Од неорганских материја (угљен-диоксида и воде) биљке могу да направе органски шећер.

Систем формирања и тока електричних импулса у срцу

Наше срце само производи електричне импулсе који су му потребни за рад. Регистровањем...

Молекул уља

Триглицериди који садрже незасићене масне киселине су текући на собној температури.

Молекул масти

Глицерину се прикључују три засићене масне киселине.

Структура протеина

Састав и структура полипептидних ланаца ствара просторну структуру протеина.

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује енергију унутар ћелија.

Грађа танког црева

Најдужи део нашег цревног тракта, место где се одвија варење и апсорбција хранљивих...

Added to your cart.