Правилна четворострана пирамида

Правилна четворострана пирамида

Праву пирамиду квадратне основе називамо квадратном пирамидом.

Математика

Ознаке

математика, геометрија, геометрија простора, тела, Груписање геометријских тела, пирамида, површина, Тон, дефиниција, матична плоча, плашт, лице, висина, формула, правилна пирамида, тетраедар, правилна тела, коса пирамида, темена, површи, ивице

Повезани додаци

Сцене

Формирање пирамиде

Посматрајмо један многоугао (или полигон) и тачку ван његове равни. Повежимо ту тачку са сваком тачком многоугла. Тело које се граничи са многоуглом и површином страница добијених линијским сегменитма назива се пирамида. Односно, пирамида је конус или купа са многоуганом основом, а то значи да су странице пирамиде труглови.

Пирамиде

  • пирамида тростране основе (тетраедар)
  • пирамида четворостране основе
  • пирамида петостране основе
  • пирамида шестостране основе

Пирамидe можемо груписати по броју страница основе. Тако постоје тростране, четворостране, петостране, шестостране пирамиде, итд. Пирамида троугласте основе је тетраедар.

Правилне пирамиде

  • пирамида правилне тростране основе (правилни тетраедар)
  • пирамида квадратне основе
  • пирамида правилне петостране основе
  • пирамида правилне шестостране основе

Основа правилне пирамиде је правилни многоугао, чије су све странице једнаке. (Код ове пирамиде су бочне стране једнакокраки троуглови.) Подножје висине правилне пирамиде се поклапа са центром основе.

Правирне четворостране пирамиде

Основа правилне четворостране пирамиде је правилни четвороугао, или квадрат. Стога су странице основе (a) пирамиде једнаке дужине. Дужине страница бочних ивица (b) су такође једнаке. Зато су стране пирамиде једнакокраки троуглови. Подножје висине пирамиде се подудара са центром квадрата (O).

Бочне стране пирамиде формирају плашт. У случају правилне четворостране пирамиде, плашт се састоји од четири једнакокрака троугла. Површина једног троугла, у том случају је једнака половини производа дужине ивице основе пирамиде (a) и висине странице (h). Површина квадратне основе пирамиде је једнака квадрату дужине странице основе (a²). Збир површина основе и плашта даје површину пирамиде.

Да бисмо израчунали запремину пирамиде можемо поћи од запремине призме чија је основа и висина једнака запремини и висини посматране пирамиде. Запремида призме је производ површине њене основе (В основе) и висине (Н). Запремина пирамиде је једнака трећини запремине призме. Другим речима: запремина пирамиде је једнака производу површине пирамиде и трећине њене висине.

Велика пирамида

Повезани додаци

Запремина тетраедра

Запремину тетраедра ћемо одредити почевши од зепремине призме.

Рачунање обима, површине и запремине

Ова анимација ће нас упознати са начинима рачунања обима и повшине геометријских облика у...

Обртна тела

Обртна тела настају ротацијом неког геометријског тела око осе.

Правилна тела

Од пет правилних („Платонских”) тела, која постоје у тродимензионалном простору,...

Квадар (задаци)

Ивице, дијагонале и странице квадра тачно можемо одредити уз помоћ његових темена.

Однос запремина чврстих тела

Ова анимација ће нам помоћи да упоредимо однос сличности и промене запремине чврстих тела.

Сечење коцке

Када коцку расечемо са равнима различитих положаја, можемо испитивати разна геометријска...

Ојлерова формула

Теорија коју је формулисао Леонард Ојлер описује једну од основних особина конвексних...

Груписање геометријских тела 1.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 2.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 3.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Груписање геометријских тела 4.

Анимација нам конкретним примерима приказује могућности груписања предмета у простору.

Призме

Међу геометријским телима постоје разне врсте призми, од неправилних до правилних.

Египатске пирамиде (Гиза, 26. век пре нове ере)

Од античких светских чуда данас постоје само пирамиде у Гизи.

Added to your cart.