Пермангант јон (MNO₄⁻)

Пермангант јон (MNO₄⁻)

Калијев преманганат се употребљава за дезинфекцију.

Хемија

Ознаке

перманганат ион, јон, ањонско, једињење Ион, оксидант, калијум перманганат, кисели јонска остатак, неорганска хемија, хемија

Повезани додаци

Вежбе о молекулима ИИИ. (Сложени јони)

Задатак за вежбање сложених јона.

Амонијум јон (NH₄⁺)

Сложени јон, који настаје из амонијака примањем електрона.

Карбонатјон (CO₃²⁻)

Скупина јона, настаје из угљене киселине, губљењем протона.

Нитрат јон (NO₃⁻)

Најважнији извор азота за биљке.

Фосфат јон (PO₄³⁻)

Сложени јон, који настаје из фосфорне киселине губљењем протона.

Сулфат јон(SO₄²⁻)

Сложени јон, који настаје из сумпорне киселине губљењем протона.

Хидронијум јон (H₃O⁺)

Однос концентрације хидронијум јон и хидроксида одређује пХ вредност раствора

Хипоклорит јон (OCl⁻)

Настаје приликом дезинфекције воде са хлором.

Added to your cart.