Пентан (C₅H₁₂)

Пети у хомологном реду алкана. Безбојна, запаљива текућина.

Повезани додаци

Леуцин

Један од двадесет аминокиселина које творе протеине.

Молекул масти

Глицерину се прикључују три засићене масне киселине.

Диглицин (C₄H₈N₂O₃)

Најједноставнији пептид који настаје пептидном везом из две...

Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Рибоза отвореног ланца коју налазимо у нуклеинским киселинама,...

Хексан (C₆H₁₄)

Засићени текући угљиководоник, шести члан хомологног реда алкана.

Цистеин

Аминокиселина која садржи сумпор, једна од 20, које граде протеине.

Целобиоза (C₁₂H₂₂O₁₁)

Целобиоза је основна јединица структуре целулозе.

Added to your cart.