Оптичка изомерија

Оптичка изомерија

Ако молекул нема унутрашњу симетрију, и ако се не може поклопити са својим ликом у огледалу, он је хиралан.

Хемија

Ознаке

Хиралност, стереоизомеризам, Енантиомер, Рацемска смеша, хиралност, хирални, хирални центер, одраз, аланин, глукоза, талидомид, лимонен, исобутхане, Л-аланин, Д-аланин, Д-глукоза, Л-глукоза, Д-лимонен, Л-лимонен, оптички, лиганд, конфигурација, десноротирајуће, лево ротирајући, изомер, полариметар, метан, Органска хемија, хемија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Бром-флуор-хлорметан (CHClBrF)

Молекули истоветне конституције одражавају један другог, нису потпуно исти, него чине...

Амесова соба

Специјална соба има искривљене зидове за приказивање оптичке илузије.

Просторни координатни систем

Систем просторних координата са шемама и задацима за развијање перцепције простора.

Гометријске трансформације 3. (рефлексија)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне рефлексије (у равни и у простору).

Транс-2-бутен (C₄H₈)

Безбојни гас, гушћи од ваздуха, његов геометарски изомер је цис-2-бутен.

Бета-Ђглукоза (C₆H₁₂O₆)

Један од просторних изомера глукозе, тачније Ђглукозе.

Алфа-Ђглукоза (C₆H₁₂O₆)

Један од просторних изомера глукозе, тачније Ђглукозе.

Цис-2-пентен (C₅H₁₀)

Један од изомера пентена.

Цис-2-бутен (C₄H₈)

Безбојни гас, гушћи од ваздуха, његов геометарски изомер је транс-2-бутен.

Аминокиселине

Мономери протеина.

Аланин (C₃H₇NO₂)

Неполарна аминокиселина. Молекули у низу Л и Д су одраз један другог.

Оптички инструменти

Данас користимо широк дијапазон оптичких инструмената, почев од микроскопа, па све до...

Added to your cart.