Оловни акумулатор

Оловни акумулатор

Електрохемијски процеси, који се одигравају у оловним акумулаторима, производе струју.

Хемија

Ознаке

батерија, галвански елемент, сумпорна киселина, олово диоксид, довести, анода, катода, негативни пол, позитивни пол, једносмерна струја, излазног напона, опасан отпад, кисела, електрична струја, реакција, извор енергије, наплатити, оксидација, смањење, капацитет, неоргански, електрохемија, хемија

Повезани додаци

Сцене

Кућиште акумулатора

 • негативни пол
 • позитивни пол
 • кућиште акумулатора
 • анода
 • катода
 • сумпорна киселина

Оловни акумулатори се примењују у моторним возилима: служе за напајање аутомобила електричном енергијом све док генератор не почне производњу струје. Генерисану електричну енергију акумулатор складишти у облику хемијске енергије.

Акумулатор се састоји од пластичног кућишта и батеријских ћелија. Ћелије се састоје од наизменично распоређених плоча спојених попут чешља. Ове плоче могу имати позитивно и негативно наелектрисање. Свака ћелија производи струју напона 2V, а серијским повезивањем неколико ћелија може се добити већи извор напона. Ефикасност пуњења и пражњења оловне киселине акумулатора износи 60-70%.

Како функционише

 • сумпорна киселина
 • катода (олово диоксид)
 • анода (олово)

Ћелије акумулатора садрже две електроде потопљене у водени раствор сумпорне киселине. У случају да је акумулатор у потпуности напуњен, његове две електроде су позитивно наелектрисана олово-диоксидна плоча и негативно напуњена оловна плоча. Сумпорна киселина има улогу електролита: уколико је потрошач повезан са електродама, почиње проток електрона кроз струјно коло, односно, акумулатор се празни. Уколико је акумулатор повезан са извором електричне струје, он се пуни.

Реакција

 • катода (олово диоксид)
 • анода (олово)

Реакција

Током пражњења акумулатора и олово и олово-диоксид реагују са сумпорном киселином стварајући олово-сулфат. Током ове реакције настаје вода, што значи да концентрација сумпорне киселине опада, односно, раствор постаје разређен. Приликом пуњења се одвија обрнут процес. На позитивној електроди (катоди) настаје олово-диоксид, а на негативној (аноди) олово. Молекуле воде се разлажу и настаје сумпорна киселина, што значи да је концентрација електролита већа. Ови се процеси одвијају током сваког пуњења и пражњења. Приликом пражњења акумулатора смер струје је супротан смеру пуњења.

Анода

Током пражњења акумулатора оловна плоча, анода ослобађа јоне олова и том приликом настају два електрона. Јони олова реагују са сумпорном киселином и настаје олово-сулфат. Уколико је круг затворен, електрони теку са оловне плоче, аноде, преко потрошача према олово-диоксидној плочи, катоди.

Катода

Током пражњења акумулатора олово-диоксид на олово-диоксидној плочи такође реагује са сумпорном киселином стварајући олово-сулфат. Током ове реакције јони кисеоника олово-диоксида се спајају са јонима водоника електролита стварајући воду.

Оловни акумулатор се током рада непрекидно пуни или празни. Када је повезан са потрошачем што захтева електричну струју, као што је стартер возила, почиње проток електричне струје и акумулатор се празни. Међутим, док се возило креће без додатних потрошача струје, генератор врши пуњење акумулатора. Овај циклични процес пражњења и пуњења значи да је оловни акумулатор способан за давање струје потрошачу потрошача, али и за поновно обнављање електричне енегрије.

Анода

 • анода (олово)

Катода

 • катода (олово диоксид)

Акумулатор

 • акумулатор
 • генератор

Анимација

Повезани додаци

Алкалне батерије

Ускладиштена хемијска енергија у алкалној батерији се претвара у електричну енергију.

Динамо (основни степен)

Динамо претвара механичку енергију у електричну енергију.

Производња наизменичне струје

Ако у магнетном пољу окрећемо намотај, можемо произвести електричну енергију.

Електрични аутомобил

Тесла Модел С је један од првих комерцијално доступних електричних аутомобила.

Водена турбина, генератор

Претвара кинетичку енергију воде у електричну енергију.

Кондензатор

Кондензатор је уређај у коме се електрична енергија може акумулирати и чувати у облику...

Топионица алуминијума

У топионицама се од боксита електролизом ствара алуминиум.

Генератор једносмерне струје

Између сталних магнета генератора за једносмерну струју налази се ротор кроз који тече...

Растварање натријум хлорида

Кухињска со се раствара у води: поларизовани водени молекули око јона стварају хидратни...

Горивна ћелија

Водонично-кисеоничне горивне ћелије обезбеђују еколошки погон аутомобила.

Сумпорна киселина (H₂SO₄)

Безбојна уљана течност, са моћним оксидацијским дејством. Најважнији производ базичне...

Сулфат јон(SO₄²⁻)

Сложени јон, који настаје из сумпорне киселине губљењем протона.

Трансформатор

Транформатор је апарат који служи за промену електричног напона.

Added to your cart.