Набор (средњи степен)

Набор (средњи степен)

Латерална сила притиска проузрокује набор стеновитих слојева. На тај начин настају планински набори.

Географија

Ознаке

набор, вентили, наборна планина, планински формација, вертикални набор, преклапање набора, лежећи набор, тектонска плоча, слој стена, сила притиска, камен, планина, Свет око нас, географија

Повезани додаци

Сцене

Набор

 • усправни набор
 • коси набор
 • полегли набор

Усправни набор

 • слојеви стене
 • бочна сила притиска

Коси набор

 • слојеви стене
 • мања бочна сила притиска
 • већа бочна сила притиска

Полегли набор

 • слојеви стене
 • мања бочна сила притиска
 • већа бочна сила притиска

Анимација

 • бочна сила притиска
 • мања бочна сила притиска
 • већа бочна сила притиска
 • мања бочна сила притиска
 • већа бочна сила притиска
 • усправни набор
 • коси набор
 • полегли набор

Повезани додаци

Расед (основни степен)

Раседи настају услед вертикалног напрезања у стенској маси.

Рељефна географска карта Мађарске

Анимација нам приказује географске и хидрографске регије Мађарске и Панонске низије.

Набор (основни степен)

Латерална сила притиска проузрокује набор стеновитих слојева. На тај начин настају...

Вулканска активност

Током вулканскe активности магма из Земљине коре избија на површину Земље.

Топографија Земље

Анимација приказује највеће планине, низије, реке, језера и пустиње на Земљи.

Земљотрес

Земљотрес је једна од најразорнијих природних појава.

Гејзер

Гејзер је извор који повремено избацује млаз воде и паре.

Глацијација

Последња ледена доба се завршила пре 13 хиљада година.

Набор (напредни степен)

Латерална сила притиска проузрокује набор стеновитих слојева. На тај начин настају...

Кретање континената током геолошког времена

Током геолошке прошлости Земље, континенти су били у сталном покрету. Тај процес траје и...

Тектонске плоче

Тектонске плоче се крећу независно једна од друге.

Расед (средњи степен)

Раседи настају услед вертикалног напрезања у стенској маси.

Ледник (средњи степен)

Ледник је покретна ледена маса, ледена река, која се полако али непрестано помера.

Мапа морског дна

На дну мора су видљиве границе тектонских плоча.

Структура Земље (средњи степен)

Унутрашњост Земље се састоји од више сферичних слојева.

Added to your cart.