Муња

Нагло електростатичко пражњење у атмосфери, праћено снажним светлосним и звучним ефектом.

Повезани додаци

Расед (основни степен)

Раседи настају услед вертикалног напрезања у стенској маси.

Обликовање рељефа пустиње еолским утицајима

Ветар, као спољна сила, има важну улогу у обликовању пустиње.

Живот и развој језера

Стајаће воде, јављају се у депресијама на површини Земље под...

Оаза

У смртном загрљају пустиња, живот је могућ само поред великих...

The atmosphere

The atmosphere surrounds us everywhere on this planet. We take its...

Афричка савана.

Највећа континуална савана на нашој планети се налази у Африци....

Minerals

Rocks are a composed of minerals. These minerals can often be...

The path of bauxite

Bauxite is a raw material in aluminium production. Watch this...

Added to your cart.