Модификација гена

Модификација гена

Модификација гена је врста генетског инжењеринга која резултира редуковањем, уметањем или заменом једног дела ДНК у хромозомима живог организма. Ова сцена приказује један од најпознатијих метода модификовања гена, систем ЦРИСПР/Цас9.

Биологија

Ознаке

gene, едитација гена, ослобађање од гена, преузимање гена, CRISPR, cas9, хромозом, геном, ДНК, ензим, РНК, бактерија, вирус, бактериофаг, инфекција, komplex, генетика, биологија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Вируси

Састоје се од протеина и ДНК или РНК, а заражене ћелије програмирају да производе још вируса.

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

ДНК

Носилац генетичких информација у ћелији.

РНК

Полинуклеотид, који се састоји од фосфорне киселине, рибозе и различитих база (цитозин,...

Added to your cart.