Мигранти и избеглице

Мигранти и избеглице

Ова анимација са различитих аспеката приказује тренутну миграциону кризу и питање избеглица.

Историја

Ознаке

избегличка криза, миграција, мигрант, европска мигрантска криза, криза, емиграција, избеглички статус, имиграција, menekültek, хуманитарни проблем, религијски прогон, bevándorlók, политички прогон, камп за избеглице, савременом добу, социјални проблеми, развијене земље, земља у развоју, оружани сукоби, економска ситуација, Статистика, земља домаћин, земља издавања, дијаграм, историја, друштво, Европска унија, Африка, Азија, Блиски Исток, Zapadna Evropa, Европа

Повезани додаци

Сцене

Главни путни правци

Према подацима Високог комесаријата Уједињених нација (ОУН) за избеглице (УНХРЦ), избеглицом се сматра особа која је присиљена да напусти своју земљу због оружаног сукоба или прогона. Избеглице обично због природе узрока свог одласка не ризикују да се врате у своје домове.

Према Конвенцији Уједињених нација о избеглицама из 1951. године, избеглица је особа која "се налази изван земље свог држављанства на основу страха од прогона због расе, вероисповести, националности, припадности одређеној друштвеној групи, или одређеног политичког опредељења (...)".

Особе које напуштају своје домове због оружаних конфликата, прогона или природних катастрофа, али остају у домовни, називамо унутрашњим избеглицама.

Мигранти су људи који напуштају своје домове у потрази за бољим животом. Из тих разлога, њима повратак у домовину не представља проблем. Често их називају имигрантима. (Термин "миграција" значи: кретање становника из једне државе, места или локалитета у другу.)

Разлика у мотивацији између ове две групе је веома велика. Мигрантима се баве владе циљних држава у складу са својим имиграционим законима, док су избеглице дефинисане и заштићене по међународном праву.

УНЦХР, основан 1950. године штити и подржава избеглице и друга присилно расељена лица и све особе којима је заштита ове организације потребна. Овај Комесаријат је два пута награђен Нобеловом наградом за мир (1954. и 1981. године).

Све су уочљивије мигрантске руте које стотинама хиљада избеглица и миграната прелазе из године у годину. Данас једна од најпрометнијих рута води преко Медитеранског мора. Овим путем мигранти и избеглице из азијских и афричких земаља желе да стигну на територију Европске уније.

Веома је оптерећен и пут кроз југоисточну Азију. Мигранти који следе ову руту желе да стигну у Аустралију. Пре данашње европске миграционе кризе, средњеамеричка рута је, без сумње, била најпознатија на нашој планети. Бежећи од насиља и сиромаштва велики број становника Мексика и осталих средњеамеричких држава покушава да пређе на територију Сједињених Америчких Држава.

Интернационална миграција

Сваке године се у јавности објаве бројни статистички подаци о међународним миграцијама. Наравно, један од најважнијих и најинтересантнијих података је стварни број емиграната и имиграната. Судећи према подацима студије из 2016. године 244 милиона људи или око 3,3 % становника наше планете има статус међународног мигранта. У анимацији су ови подаци илустровани помоћу три графикона: два стубна дијаграма и глобуса.

Прва група података приказује број емиграната. Подаци из 2015. године показују број људи који у то време нису живели у својим домовинама. (Из тих разлога су овде под уопштеним појмом "мигрант" обухваћене све особе које живе ван својих домова, како избеглице, тако и људи који привремено, због посла живе у иностранству.) На стубном дијаграму је црвеном бојом наглашено 10 држава са највећим бројем емиграната. Кликом на било коју од ових земаља приказаће се име државе, а на графикону ће бити наглашен припадајући обојени стуб са бројем емиганата. (Вертикалне поделе на графикону представљају по 5 милиона особа.)

Други скуп података пружа сличне информације, али са становишта циљних држава; приказује број имиграната у 2015. години. (Вертикалне поделе на овом графикону представљају по 10 милиона особа.) Може се видети да је у Сједињеним Америчким Државама 2015. године живело готово 47 милиона људи који нису рођени у САД.

Трећи скуп података је прикупљен поводом Међународног дана миграната 2016. године. Податке су прикупиле две организације које се, између осталог баве и питањима светске миграције (Комесеријат за миграције и избеглице и Јединица за хуманитарне информације). (Генерална скупштина Уједињених нација је 2000. године донела одлуку да се сваке године 18. децембра обележи Светски дан миграната.) Кликом на било који континент приказан глобусом, појавиће се његово име, а на дијаграму ће се обојити одговарајући стуб са одговарајућим бројним подацима и датумом њихове обраде. (Вертикалне поделе на овом графикону представљају по 20 милиона особа.)

Унутрашње избеглице

Овај део анимације се бави унутрашњим избеглицама, људима који су због оружаних сукоба, прогона или природних катастрофа присиљени да напусте своје домове, али остају да живе унутар граница своје земље. На глобусу је црвеном бојом означено 10 земаља са највећим бројем оваквих избеглица (према студији коју су 2014. године објавили Норвешки савет за избеглице и Центар за праћење унутрашњих расељавања). Кликом на дату државу приказану на глобусу, појавиће се њено име, а дијаграм ће приказати припадајући стуб са одговарајућим бројним подацима и датумом њихове обраде. (Вертикалне поделе на овом графикону представљају по 2 милиона особа.) На врху листе запањујућих података се налази Сирија са 6,5 милиона интерно расељених лица.

Избеглице

Подаци везани за избеглице које напуштају своју земљу могу бити груписани на више начина.

Први приказ, графикон у облику глобуса, приказује укупан број избеглица по региону порекла. Кликом на звезду поред имена региона добићемо одговарајуће бројне податке, на основу студије коју је израдио УНЦХР 2004. године. Већ тада је више од 15 милиона људи имало избеглички статус.

У следећем приказу на карти је означено шест држава са највише избеглица у посматраној години. Кликом на звезду поред имена државе добићемо одговарајуће бројне податке.

У трећем приказу су нијансама означене земље домаћини, груписане према броју регистрованих избеглица. Категорије у легенди са релативно новим подацима (из 2015. године) се могу појединачно укључити или искључити.

Мигрантска рута

Главне избегличке руте данас практично формирају глобалну мрежу путева. Зумирањем ове заплетене "паукове мреже" можемо уочити правац кретања избеглица у одређеној рути (проширени крај црвене линије означава циљну дестинацију). Према подацима УНЦХР 60 милиона људи је до краја 2014. године побегло из својих домова.

Стубни дијаграм поред глобуса приказује годишње промене броја регистрованих избеглица у периоду између 1951. и 2015. године (подаци из времена пре 1990. година су непотпуни). Вертикалне поделе на овом графикону представљају по 5 милиона особа. (Графикон је израдио economist.com на основу података прослеђених од организација УНХЦР, НАТО и Института за миграциону политику).

Други поглед приказује главне руте које користе избеглице напуштајући Сирију, област сукоба која се данас највише спомиње. У овој блискоисточној арапској земљи је 2011. године избио грађански рат. Због крвавих борби угрожен је велики број живота, а готово половина од 23 милиона становника, тачније, 11 милиона људи је присиљено да напусти своје домове. Од њих је 5 милиона људи напустило земљу, док је 6 милиона прешло на сигурнија места унутар граница земље.

У периоду од 2011. до 2017. године око један милион сиријских избеглица у Европи је предало молбу за статус избеглице (две трећине у Немачкој и Шведској).

Афрички избеглички кампови

У многим државама Африке се данас воде оружани сукоби. Неколико крвавих грађанских ратова на овом континенту годинама непрекидно траје.

Велики део погођеног становништва је покушао (и покушава) да се пресели на сигурнија места. Многи остају на територији своје државе, док други траже склоништа у суседним земљама. У овим државама је за њихов смештај током протеклих деценија формирано много избегличких кампова. Под покровитељством Уједињених нација, кампови, спонзорисани од стране фондација и хуманитарних организација теже да обезбеде минималне услове за живот избеглица које у њима живе, што је веома озбиљан изазов и тежак задатак. Већина ових кампова је пренасељена, а планирани смештајни капацитет је одавно превазиђен. Кампови се свакодневно боре са недостатком пијаће воде и хране и проблемима здравствене заштите.

Дарфур, западни део Судана је 2003. године погођен крвавим ратним сукобима који и данас трају. Чак и веома опрезне процене говоре о 400 хиљада погинулих и 2 милиона избеглих људи из овог подручја који су потражили заштиту у Дарфуру и околним земљама.

Европска миграциона криза

Европска избегличка криза је један од највећих хуманитарних проблема данашњице. Масе људи беже од политичког и верског прогона, оружаних сукоба и неподношљивих економских услова покушавајући да стигну на територију Европске уније. (Проблем додатно повећава велики број миграната који покушавају да стигну у Европу у нади за бољим животом.)

Избеглице потичу углавном са Блиског истока, Северне и Средње Африке, као и Централне Азије. Да би стигли до своје дестинације, крећу се преко Медитеранског мора и Балкана.

Повезани додаци

Афрички избеглички камп (Дарфур)

Због оружаних сукоба у Судану је више од милијона становника регије напустило своје...

Миграције народа кроз историју

Анимација ће нас упознати са највећим миграцијама људи, од праисторије до данашњег времена.

Географске занимљивости - друштвена географија

Анимација приказује многе интересатне чињенице из области друштвене географије.

Берлински зид (1961-1989)

Симбол поделе и угњетавања: зид није само поделио један град, него је и раздвојио многе...

Саобраћајне мреже

Анимација нам приказује главне саобраћајне – ваздушне, водене и копнене – путеве и чворове.

Политичке и економске уније

Ових година су државе света остварили више политичких и/или економских унија.

Државе света

Уз помоћ задатака за три различита нивоа знања се може научити географско место, главни...

Континенти и океани

Копно је на Земљи подељено на континенте, а између њих се простиру океани.

Added to your cart.