Метан (CH₄)

Метан (CH₄)

Први у хомолошком низу нормалних алкана.

Хемија

Ознаке

метан, засићен угљоводоник, алкан, парафин, хомологни серије, нафта, земни гас, мешавина метана са ваздухом, тетраедар, неполарни, термичко разлагање, замена, Органска хемија, хемија

Повезани додаци

Сцене

Лопте и штапићи

Попуњавање простора

Анимација

Повезани додаци

Метанов кватрат

Метанов кватрат је крут материјал, настаје на ниским температурама у дубини мора, под...

Алкани

Алкани су засићени угљоводоници, који се могу сложити у хомологни низ.

Електрана на биогас

Биогас се може производити од органских материја (ђубрива, биљних или органских отпада)...

Хлорирање метана субституцијом

Током субституције се водоници метана замене атомима хлора. Као нуспродукт се појављује ХЦл.

Сирћетна киселина (етанска киселина) (CH₃COOH)

Један од оксидацијских производа етанола.

Мравља киселина (метанска киселина) (HCOOH)

Мравља киселина (или метанска киселина) najjednostavnija je karboksilna kiselina.

Метанол (метил алкохол) (CH₃OH)

Најпростији засићени алкохол. Веома је отрован, лако се може помешати са етанолом.

Формалдехид (метанал) (CH₂O)

Најједноставнији представник алдехида.

Формамид (метанамид) (HCONH₂)

Безбојна, помало вискозна, хигроскопна течност, која се употребљава за производњу мравље...

Угљеник тетрахлорид (CCl₄)

Безбојна, отровна текућина слаткастог мириса. Добро раствара масти и уља.

Метил формат (C₂H₄O₂)

Естар мравље киселине и метил алкохола, мирисна супстанца неких воћа.

Дихлорометан (CH₂Cl₂)

Употребљава се као растварач за боје, производи се хлорификацијом метана у...

Хлороформ (CHCl₃)

Трихлорметан, разређивач у лабораторијама, пре се употребљавао као средство за анестезију.

Хлорметан (metil-klorid) (CH₃Cl)

Можемо га направити грејањем мешавине метана и хлора.

Етанол (etil-alkohol) (C₂H₅OH)

Најпознатији из групе алкохола, познат из прехрамбене индустрије.

Бром-флуор-хлорметан (CHClBrF)

Молекули истоветне конституције одражавају један другог, нису потпуно исти, него чине...

Added to your cart.