Мејоза

Мејоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома у новонасталим ћелијама редукује на половину у односу на првобитну ћелију. Мејозом из обичних ћелија организма настају полне ћелије.

Повезани додаци

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Ензими

Ензими су биолошки катализатори, њихова активност се може регулисати.

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria...

Процеси транспорта

Анимација нам приказује пасивне и активне процесе транспорта који...

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД је важан као коензим-Х у реакцијама процеса разграђивања, а...

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује...

Коензим-А

То је коензим који у одређеним ензимским реакцијама функционише...

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Added to your cart.