Мејоза

Мејоза

Мејоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома у новонасталим ћелијама редукује на половину у односу на првобитну ћелију. Мејозом из обичних ћелија организма настају полне ћелије.

Биологија

Ознаке

Мејоза, ћелијска деоба, диплоид, хромозом, reductional, хаплоид, диплоидна ћелија, хаплоид сперме ћелија, хаплоид јаје, ђубрење, гамета, семеник, јаје, зигота, ДНК, цитологија, биологија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Организација генома

У централном делу сваке наше ћелије пречника од неколико хиљадитих делова милиметра,...

Гамети

Спајањем гамета настаје прва ћелија потомка.

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Животни циклус маховина и папрати

Анимација нам упоређује животни циклус маховина и папрати, и помаже у разумевању општег...

Амеба

Слатководни, хетеротрофни једноћелијски организам, чији се облик непрестано мења.

Развој заметка у материци

Анимација нам приказује развој људског заметка.

Размножавање и развијање инсеката

Инсекти могу да се развијају на три начина: директним развићем, непотпуним или потпуним...

Added to your cart.