Мејоза

Мејоза

Мејоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома у новонасталим ћелијама редукује на половину у односу на првобитну ћелију. Мејозом из обичних ћелија организма настају полне ћелије.

Биологија

Ознаке

Мејоза, ћелијска деоба, диплоид, хромозом, reductional, хаплоид, диплоидна ћелија, хаплоид сперме ћелија, хаплоид јаје, ђубрење, располућивање подела, гамета, семеник, јаје, зигота, ДНК, цитологија, биологија

Повезани додаци

Сцене

Суштински животни циклус животиња

Процес мејозе

Нарација

Током животног циклуса животиња и људи од диплоидних соматских ћелија настају хаплоидне гамете. Диплоидна родитељска ћелија садржи од сваког хромозома по два, један хромозом води порекло од оца, а други од мајке. Свака настала хаплоидна ћелија садржи по један од сваког хромозома, стога је број хромозома хаплоидне ћелије упола мањи од броја хромозома полазне ћелије. За време оплодње, генетски материјал оца и мајке се меша: хаплоидне гамете се спајају и стварају диплоидне зиготе. Од зиготе се митозом, односно, деобом са истим бројем хромозома, формира потомак. Мејоза, редукцијска ћелијска деоба, је кључни корак у полном размножавању.

Мејоза се може поделити на две главне фазе, а обе ове фазе се деле на профазу, метафазу, анафазу и телофазу. Током профазе I, од хроматина који се састоји од ДНК и беланчевина формирају се хромозоми. Како мејози претходи дупликација ДНК, хромозоми имају два хроматина са подударним садржајем ДНК. Ћелија је диплоидна, а хромозоми од мајке и од оца су обележени црвеном и плавом бојом. Центрозом се дели на два, а нови центрозоми се крећу према супротним половима ћелије.

У метафази I нестаје мембрана језгра ћелије и формира се деобно вретено. Хромозоми се распоређују дуж метафазне равни ћелије где долази до унакрсне размене: парови хромозома насумично размењују своје поједине делове. Ова појава у великој мери увећава генетску разноврсност насталих гамета.

У анафази I хромозоми се крећу према супротним половима ћелије, а у телофази I два језгра се деле на још два, формира се ћелијска опна.

На крају прве главне фазе мејозе, настају две хаплоидне ћелије чији је број хромозома упола мањи од броја хромозома оригиналне ћелије.

Друга главна фаза деобе, мејоза II је деоба при којој из диплоидних родитељских ћелија настају хаплоидне ћелије.

У профази II центрозом се дели на два, а нови центрозоми се крећу према супротним половима ћелије.

У метафази II се распада мембрана језгра, а формира се деобно вретено. Хромозоми се распоређују дуж метафазне равни ћелије.

У анафази II хромозоми се раздвајају у хроматиде, обликујући хромозоме са једним хроматидом којi се крећу према супротним половима ћелије.

У телефази II две ћелије се деле на по две, образује се мембрана језгра. Значи, у процесу мејозе, од једне диплоидне ћелије настају четири хаплоидне ћелије.

Повезани додаци

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Коензим-А

То је коензим који у одређеним ензимским реакцијама функционише...

Процеси транспорта

Анимација нам приказује пасивне и активне процесе транспорта који...

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује...

Клорофил

Хлорофил је зелени пигмент у биљкама, где је као сакупљач...

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Вируси

Састоје се од беланчевина и ДНК или РНК, заражене ћелије...

Added to your cart.