Мејоза

Мејоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома у новонасталим ћелијама редукује на половину у односу на првобитну ћелију. Мејозом из обичних ћелија организма настају полне ћелије.

Повезани додаци

Клорофил

Хлорофил је зелени пигмент у биљкама, где је као сакупљач...

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује...

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Вируси

Састоје се од беланчевина и ДНК или РНК, заражене ћелије...

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД је важан као коензим-Х у реакцијама процеса разграђивања, а...

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Структура прокариотских и еукариотских ћелија

Постоје две основне врсте ћелија: прокариотске и еукариотске ћелије.

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria...

Added to your cart.