Мејоза

Мејоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома у новонасталим ћелијама редукује на половину у односу на првобитну ћелију. Мејозом из обичних ћелија организма настају полне ћелије.

Повезани додаци

Клорофил

Хлорофил је зелени пигмент у биљкама, где је као сакупљач...

Вируси

Састоје се од беланчевина и ДНК или РНК, заражене ћелије...

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД је важан као коензим-Х у реакцијама процеса разграђивања, а...

Ензими

Ензими су биолошки катализатори, њихова активност се може регулисати.

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria...

Коензим-А

То је коензим који у одређеним ензимским реакцијама функционише...

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује...

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Added to your cart.