Кружење воде (основни степен)

Кружење воде (основни степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања, кондензација, топљења и смрзавања.

Географија

Ознаке

циклус, вода циклус, вода, Промена државе, испаравање, падавина, топљење, смрзавање, облак формирање, сунчево зрачење, проливање, киша, снег, облак, хидросфера, подземне воде, површинске воде, река, поток, море, океан, топографија, планински венац, solarna energija, влага, сунчана светлост, клима, атмосфера, водена пара, ветар, Свет око нас, географија

Повезани додаци

Сцене

Кружење

 • сунчева радијација
 • испаравање
 • кондензација
 • топљење
 • смрзавање
 • сливање
 • настанак облака
 • падање кише
 • падање снега
 • инфилтрација

Вода на Земљи непрестано мења агрегатног стања, јер је температура различита на различитим местима у различитo време. Сунчева радијација обезбеђује енергију за ове промене.
Током апсорције топлоте лед се топи, лед и снег (вода чврстог агрегатног стања) се претварају у течност (вода), а вода испарава, претвара се у пару (гасовита вода).
Током губитка топлоте вода се смрзaва у лед, водена пара се кондензује како би се формирали облаци и почиње да пада киша или када је веома хладно почиње да пада снег.
Већина воде која пада на копну тече низ падине и окупља се у потоцима или у рекама које носе воду до мора. Мањи део воде цури испод површине и тамо наставља свој пут све док не нађе пут до површине, као извор.

Објашњење процеса

 • сунчева радијација
 • испаравање
 • кондензација
 • топљење
 • смрзавање
 • сливање
 • настанак облака
 • падање кише
 • падање снега
 • инфилтрација

Пресек рељефа

 • море/океан - Велико прострањена, слана, стајаћа вода.
 • језеро - Стајаћа вода која испуњава копнене депресије, са сваке стране се граничи са копном, није повезана са морем или океаном.
 • снежни покривач
 • поток - Jедна од најмањих отока текуће воде.
 • река - Природни водоток који тече у нагибном кориту.
 • притока - Река се улива у веће реке а не у море.
 • планина - Извишење изнад 500 m надморске висине.
 • воде испод површине Земље

Нарација

На утицај сунчеве радијације језера и мора се загревају, након чега почиње испаравање површинских вода и биљне влаге. Водена пара се диже у хладније окружење где се кондензује и почиње формирање облака.

Кондензација водене паре почиње у ваздуху на површини ситних честица прашине, облаке могу формирати капљице воде и кристали леда. Ветар дува облаке, односно пару према копну, где такође почиње формирање облака. Кондензоване водене капљице почињу да расту, када достигну одређену величину, не могу наставити да лебде у ваздуху и опадају као падавина.

Кишни облаци су тамније боје и налазе се ниско, а олујни облаци су у облику наковња. Ако је температура изнад 0°C онда пада киша, а ако је испод онда пада снег.

Падавина и један део бљузгавице цури у земљу, док се други део враћа у површинске воде. Реке носе воду у језера и мора, тако се враћа на почетно место где због ефекта сунчеве радијације процес почиње изнова.

Повезани додаци

Кружење воде (средњи степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања, кондензација, топљења и смрзавања.

Загађење вода

Главни извори загађења вода су насељена места, индустрија и пољопривреда.

Воде испод површине Земље

Испод земљине површине можемо наћи подземну, артеску и крашку воду.

Станица за пречишћавање отпадних вода

Пречишћене отпадне воде се могу користити у пољопривреди и индустрији.

Систем снабдевања водом

Систем снабдевања водом обезбеђује грађанима питку воду одговарајуће квалитете.

Усисна и потисна пумпа

Усисна и потисна пумпа спадају међу најједноставније водене пумпе.

Загађење земљишта

Анимација нам приказује главне изворе загађења тла.

Планетарна циркулација ваздуха

Разлика у температури између полова и екватора проузрокује планетарну циркулацију...

Промена годишњих доба (основни степен)

Годишња доба се смењују због нагиба Земљине осе, услед чега се током године мења угао под...

Регија краса (основни степен)

Крас се може препознати по типичним облицима, који могу бити површински и подземни:...

Ледник (средњи степен)

Ледник је покретна ледена маса, ледена река, која се полако али непрестано помера.

Загађење ваздуха

Анимација нам приказује главне изворе загађења ваздуха: пољопривреду, индустрију,...

Реке и обликовање рељефа

Реке играју важну улогу у обликовању Земљине површине: изазивају ерозију, наносе и таложења.

Нивои мора

Фактори животне средине мора, као и флора и фауна се промењују са дубином воде.

Систем заштите од поплаве

Заштиту против поплава обезбеђују насипи, а приликом мањих излива летњи насип.

Ветрогенератор

Ветрогенератори кинетичку енергију ветра претварају у електричну енергију.

Ледник (основни степен)

Ледник је покретна ледена маса, ледена река, која се полако али непрестано помера.

Гејзер

Гејзер је извор који повремено избацује млаз воде и паре.

Кружење фосфора

Фосфор је важна супстанца за жива бића, која је на Земљи у непрестаној циркулацији.

Кружење азота

Азот у атмосфери везују бактерије, па га касније жива бића употребљавају у разним...

Кружење угљеника

У процесу фотосинтезе угљеник се везује за органске материје, а приликом дисања се ослобађа.

Added to your cart.