Конформације молекуле етана

Конформације молекуле етана

Молекула етана може да поприми стабилну отворену конфирмацију.

Хемија

Ознаке

етан, молекул етана, устројство, ротација око везе, алкан, угљоводоник, Еклипсна конформација, Степеничаста конформација, Органска хемија, Молекула, хемија

Повезани додаци

Сцене

Еклипсна конформација

Степеничаста конформација

Попуњен у простор

Повезани додаци

Вежбе о молекулима ВИИ. (Једињење угљеника са садржајем азота)

Задатак за разумевање структуре и класификације једињењаа угљеника...

Растварање натријум хлорида

Кухињска со се раствара у води: поларизовани водени молекули око...

Ковалентне везе молекула бензола

Између атома угљеника постоје сигма и делокализоване пи-везе.

The effect of pressure change on chemical equilibrium (observation)

Examination of dissolved carbon dioxide in a bottle of carbonated...

Промене агрегатног стања

Промене агрегатних стања се називају фазни прелази, а сама стања...

Воћне батерије

Electric current of small voltage can be created by using fruit,...

Is water essential for life?

Water is one of the most important substances on Earth. Let's...

Производња амонијака (Хабер-Бошова синтеза)

Амонијак се може добити директном синтезом од азота и водоника, на...

Added to your cart.