Конформације молекуле етана

Конформације молекуле етана

Молекула етана може да поприми стабилну отворену конфирмацију.

Хемија

Ознаке

етан, молекул етана, устројство, ротација око везе, алкан, угљоводоник, Еклипсна конформација, Степеничаста конформација, Органска хемија, Молекула, хемија

Повезани додаци

Сцене

Еклипсна конформација

Степеничаста конформација

Попуњен у простор

Повезани додаци

The Daniell cell

We can generate electricity with the help of a salt bridge and by...

Модел вулкана

Реакцијом соде бикарбоне и сирћета уз додатак црвене боје за храну...

Електронска конфигурација калцијума

Анимација нам приказује електонску конфигурацију атома калцијума.

The surface tension of liquids

We observe whether a razor blade can float on the surface of...

Fiery orange peel

When the essential oil from the peel touches the candle flame, it...

The effect of temperature on chemical equilibrium

Change in the colour of the cobalt(II) chloride solution due to...

Like dissolves like

Non-polar substances dissolve in non-polar solvents while polar...

Вежбе о молекулима И. (Везе)

Задатак за вежбање типова молекуларних веза.

Added to your cart.