Коцка од коцки

Коцка од коцки

Задатком састављања хексаедра од подударних коцака помаже у продубљивању стеченог знања.

Математика

Ознаке

стереопсија, коцка, игра, геометрија простора

Повезани додаци

Сцене

Коцка

Повезани додаци

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ њених темена.

Слагање коцке

Задаци у којима по задатим узорцима треба да сложимо коцку, одлично развијају разне...

Бојење коцке

По задатим условима треба разним бојама офарбати темена, ивице и странице коцке.

Сечење коцке

Када коцку расечемо са равнима различитих положаја, можемо испитивати разна геометријска...

Коцка

Приказ саставних делова коцке, која је једна од правилних полиедара (темен, ивица,...

Учење мађарске абецеде корз игру

Вежбајте абецеду формирајући речи!

Коцкица

Са правилним коцкама можемо решити више статистичких задатака и задатака из вероватноће.

Слагање геометријских форми (разнобојних)

Од разнобојних коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Рачунање површине и запремине (задатак)

Задаци са телима који потичу из основне коцке развијају способност оријентације.

Квадар

Квадар је геометријско тело омеђено са шест међусобно нормалних правоугаоних површи.

Груписање квадрова

Различите типове квадара приказујемо уз помоћ свакодневних предмета.

Мрежа квадра (задаци)

Анимација нам приказује разне мреже датог квадра, а може се решити и више задатака.

Слагање геометријских форми (једнобојних)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Слагање геометријских форми (3Д)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма у датој просторној мрежи, из дате...

Танграм 3D

Специјална 3D варијанта логичка игра пореклом из Кине.

Амесова соба

Специјална соба има искривљене зидове за приказивање оптичке илузије.

Оптичка илузија

Приликом оптичке илузије наш мозак погрешно интерпретира виђену слику.

Added to your cart.