Климатске зоне

Климатске зоне

Земља се дели на географске и климатске зоне.

Географија

Ознаке

зоне, географске зоне, регије вегетације, климатске зоне, умерена зона, тропска зона, хладно зона, клима, главне линије ширине, Ракова обратница, Јарчева обратница, Северни Поларни Круг, Јужни поларни круг, сунчана светлост, угао, краткодневница, Свет око нас, географија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Планета Земља

Земља је планета стеновитог типа, која има атмосферу са кисеоником и чврсту кору.

Сунчев пут изнад главних паралела Земље

Привидно кретање Сунца је последица ротације Земље око своје осе.

Географски координатни систем

Географски координатни систем омогућава прецизно лоцирање сваке тачке на Земљи.

Топографија Земље

Анимација приказује највеће планине, низије, реке, језера и пустиње на Земљи.

Вертикални климатски појасеви

У зависности од промене надморске висине, у планинским областима се мењају клима, врста...

Морске струје

Повезане морске струје формирају велику океанску транспортну траку која има важан утицај...

Монсунски систем ветрова

Током лета монсун доноси падавине са океана на копно.

Промена годишњих доба (средњи степен)

Годишња доба се смењују због нагиба Земљине осе, услед чега се током године мења угао под...

Обликовање рељефа пустиње еолским утицајима

Ветар, као спољна сила, има важну улогу у обликовању пустиње.

Еолске форме на површини обала и степа

Ветар, као спољна сила има веома важну улогу у обликовању приобалних подручја и степа.

Глацијација

Последња ледена доба се завршила пре 13 хиљада година.

Временске зоне

Земља је подељена на 24 временске зоне, свака покрива подручје Земље која је изабрала...

Ел Нињо

Ел Нињо је атмосферско-океански феномен који настаје у тропском делу Тихог океана.

Спратовност шума

Спратови различитих типова шума могу се прилично разликовати.

Ледник (средњи степен)

Ледник је покретна ледена маса, ледена река, која се полако али непрестано помера.

Географске занимљивости – Физичка географија

Анимација приказује занимљиве чињенице са којима се можемо срести у оквиру физичке...

Мерење времена

Први календари и инструменти за мерење времена користили су се у древним источним...

Прадомовина узгајаних биљака и домаћих животиња

Тренутно узгајане биљке и наше домаће животиње потичу из најразноврснијих крајева Земље.

Added to your cart.