Како ради електронски микроскоп?

Како ради електронски микроскоп?

Анимација нам приказује конструкцију и рад електронског микроскопа.

Техника, домаћинство

Ознаке

електронски микроскоп, Микроскоп, нанометарском распону, увеличавајући капацитет, електронски топ, електромагнетни, електрон, detektor, узорак, резолуција, таласна дужина, дисекција, одељак, magnetno polje, вирус, бактерија, величање, изум, изуми, техника, биологија

Повезани додаци

Питања

Сцене

Електронски микроскоп

Уз помоћ микроскопа можемо видети структуре које су једва видљиве или су потпуно невидљиве људском оку. Могућности увећања посматране структуре су одређене резолуцијом микроскопа. Гранична вредност резолуције оптичких микроскопа износи око 0,2 микрометра, што значи да је немогуће уочити разлику између тачака које се налазе на удаљености мањој од 0,2 микрометра. Уколико је таласна дужина мања, резолуција микроскопа је већа. Таласне дужине видљиве светлости се крећу у распону од 0,4 до 0,8 нанометара. У случају електронских микроскопа користе се електронски зраци чије су таласне дужине много мање од таласних дужина видљиве светлости. Стога је на 0,2 нанометра могуће постићи око хиљаду пута већу резолуцију. Поређења ради, поменимо да је ова удаљеност тек нешто мало већа од пречника атома водоника, што значи да помоћу електронског микроскопа чак и молекуле малих димезнија постају видљиве нашем оку. Први електронски микроскоп су 1931. године конструисали Ернст Руска и Макс Кнол.

Скенирајући електронски микроскоп

Користећи скенирајући електронски микроскоп добијамо тродимензионалну слику површине узорка. Електронски сноп уз помоћ навоја за скретање врши детаљно претраживање опипавајући тачку по тачку површине узорка. При томе се може доћи до рефлексије електронских зрака доспелих на површину узорка, као и до емитовања секундарних електрона. Количина рефлектованих и секундарних електрона зависи од угла који склапају електронски зраци са површином узорка, а мери се помоћу детектора. На основу података добијених од детектора, рачунар ствара слику.

Трансмисиони електронски микроскоп

Електронски топ у електронском микроскопу емитује електронски сноп који је помоћу електромагнетских сочива усмерен на објекат посматрања. У трансмисионом електронском микроскопу електронски сноп продире кроз веома танко ткиво након чега помоћу електромагнетног сочива ствара вишеструко увећану слику. Бојење узорака се врши тешким металима. Поједини делови ткива везују за себе различите количине јона тешких метала, а јони емитују електроне, услед чега се јављају тамне мрље на слици.

Нарација

Слике

Повезани додаци

Како функционише кран?

Торањски кран се употребљава за премештање терета тежине до...

Оптички инструменти

Данас користимо широк дијапазон оптичких инструмената, почев од...

Како ради хемијска оловка?

Проналазак хемијске оловке је олакшао писање.

Изуми у текстилној индустрији у 18. веку.

Захваљујући изумима у 18. веку текстилна индустрија се развијала...

Производња папира

Производња папира је позната више од две хиљаде година.

Како ради телевизија са кaтодним цевима?

Анимација нам приказује конструкцију и рад катодне цеви у телевизору.

Како функционише мењач?

Помоћу уређаја за промену брзине повећавамо или смањујемо обртни...

Како ради звучник?

Звучник производи звучне таласе уз помоћ електромагнетне индукције.

Added to your cart.