Како ради електронски микроскоп?

Како ради електронски микроскоп?

Анимација нам приказује конструкцију и рад електронског микроскопа.

Техника, домаћинство

Ознаке

електронски микроскоп, Микроскоп, нанометарском распону, увеличавајући капацитет, електронски топ, електромагнетни, електрон, detektor, узорак, резолуција, таласна дужина, дисекција, одељак, magnetno polje, вирус, бактерија, величање, изум, изуми, техника, биологија

Повезани додаци

Питања

Сцене

Електронски микроскоп

  • трансмисиони електронски микроскоп
  • скенирајући електронски микроскоп

Уз помоћ микроскопа можемо видети структуре које су једва видљиве или су потпуно невидљиве људском оку. Могућности увећања посматране структуре су одређене резолуцијом микроскопа. Гранична вредност резолуције оптичких микроскопа износи око 0,2 микрометра, што значи да је немогуће уочити разлику између тачака које се налазе на удаљености мањој од 0,2 микрометра. Уколико је таласна дужина мања, резолуција микроскопа је већа. Таласне дужине видљиве светлости се крећу у распону од 380 до 800 нанометара. У случају електронских микроскопа користе се електронски зраци чије су таласне дужине много мање од таласних дужина видљиве светлости. Стога је на 0,2 нанометра могуће постићи око хиљаду пута већу резолуцију. Поређења ради, поменимо да је ова удаљеност тек нешто мало већа од пречника атома водоника, што значи да помоћу електронског микроскопа чак и молекуле малих димезнија постају видљиве нашем оку. Први електронски микроскоп су 1931. године конструисали Ернст Руска и Макс Кнол.

Скенирајући електронски микроскоп

Користећи скенирајући електронски микроскоп добијамо тродимензионалну слику површине узорка. Електронски сноп уз помоћ навоја за скретање врши детаљно претраживање опипавајући тачку по тачку површине узорка. При томе се може доћи до рефлексије електронских зрака доспелих на површину узорка, као и до емитовања секундарних електрона. Количина рефлектованих и секундарних електрона зависи од угла који склапају електронски зраци са површином узорка, а мери се помоћу детектора. На основу података добијених од детектора, рачунар ствара слику.

Трансмисиони електронски микроскоп

Електронски топ у електронском микроскопу емитује електронски сноп који је помоћу електромагнетских сочива усмерен на објекат посматрања. У трансмисионом електронском микроскопу електронски сноп продире кроз веома танко ткиво након чега помоћу електромагнетног сочива ствара вишеструко увећану слику. Бојење узорака се врши тешким металима. Поједини делови ткива везују за себе различите количине јона тешких метала, а јони емитују електроне, услед чега се јављају тамне мрље на слици.

Нарација

Слике

  • Попречни пресек бича (преносни електр. микроскоп)
  • Вирус ебола (преносни електр. микроскоп)
  • Вирус бронзавости парадајза (преносни електр. микроскоп)
  • Епителска ћелија (преносни електр. микроскоп)
  • Крв (скенирајући електр. микроскоп)
  • Нога кућне муве (скенирајући електр. микроскоп)
  • Око винске мушице (скенирајући електр. микроскоп)

Повезани додаци

Радерфордов оглед

Радерфордовим огледом је доказано постојање атомског језгра. На основу његових резултата...

Како ради звучник?

Звучник производи звучне таласе уз помоћ електромагнетне индукције.

Како ради пројектор?

Анимација нам приказује конструкцију и рад класичног кинопројектора.

Како ради рачунарска мрежа?

Уз помоћ интернета можемо веома брзо пренети податке на велике раздаљине.

Провидност

Анимација објашњава провидност и непровидност, принцип рендгенског прегледа и особину...

Како ради ласерски штампач?

Анимација нам приказује конструкцију и рад ласерског штампача.

Како функционише дигитални фотоапарат?

Анимација нам приказује конструкцију и рад дигиталног фотоапарата.

Оптички инструменти

Данас користимо широк дијапазон оптичких инструмената, почев од микроскопа, па све до...

Како ради микроталасна пећ?

Анимација нам приказује конструкцију и рад микроталасне пећи.

Како ради мобилни телефон?

Анимација нам приказује конструкцију и рад мобилног телефона.

Како ради компјутерски томограф?

Анимација нам приказује конструкцију и рад компјутерског томографа.

Развој модела атома

Историјски преглед главних теорија и схватања о структури атома.

Added to your cart.