Како ради диференцијални преносник?

Како ради диференцијални преносник?

Диференцијални преносник омогућава погонским точковима аутомобила да се у кривинама крећу различитим брзинама.

Техника, домаћинство

Ознаке

диференцијал, ауто, брзина обртаја, точак, зупчаник, погонска осовина, производња аутомобила, возило, обртни момент, саобраћај, техника, proizvodnja, физика

Повезани додаци

Сцене

Улога диференцијала

Место диференцијала

 • полуосовина - Осовина која припада десном или левом точку, а повезана је са диференцијалом.
 • диференцијални преносник - Погонску силу распоређује између погонских точкова возила и омогућава точковима ротирање различитим брзинама приликом кретања у кривини, при чему точак на спољашњој ивици кривине прелази дужи пут. Механизам планетарног зупчастог преносника добијени обртни моменат дели између точкова а при томе је просек њихове брзине ротације једнака броју обртаја погонске осовине.
 • осовина зупчаника - Преноси погонску силу са осовине на диференцијални преносник.

Конструкција

 • тањирасти зупчаник - Покреће га цилиндрични зупчаник, сателитски зупчаници су везани за њега.
 • полуосовина - Осовина која припада десном или левом точку, а повезана је са диференцијалом.
 • сателит зупчаник - Краком је повезан за тањирасти зупчаник и повезан је са бочним зупчаником. Ротира заједно са тањирастим зупчаником, али ротира и око своје осе.
 • бочни зупчаник - Причвршћен је за полуосовину, повезан је са сателитским зупчаницима.
 • цилиндрични зупчаник - Покреће тањирасте зупчанике.

Диференцијал је врста планетарног зупчаника; расподелом обртног момента међу точковима омогућава им ротирање различитим брзинама, у зависности од геометрије кривине, а при томе је просек њихове брзине ротације једнака броју обртаја погонске осовине.

Цилиндрични зупчаник покреће тањирасти зупчаник, који преноси обртни моменат на сателитске зупчанике. Одатле се притисак преноси на бочне зупчанике, који су повезани са полуосовином, те се преко ње притисак даље преноси на точкове.

Моделирање рада

 • полуосовина - Осовина која припада десном или левом точку, а повезана је са диференцијалом.
 • крак
 • пречка

Прикажимо рад диференцијалног преносника

Модел са два крака

Два точка су постављена на одвојене осовине. Краци су везани за унутрашње крајеве обе полуосовине, а повезани су пречком, постављеном нормално на њих. Оба точка ротирају истовремено и једнаком брзином.

Модел са два крака и зглобом

Уз помоћ уграђеног зглоба, омогућена је ротација пречке. У овом случају, један точак може да ротира чак и ако други мирује. Међутим, услед превелике ротације, веза између крака и пречке се прекида, чиме престаје ротација пречке, а тиме и точкова.

Модел са четири крака

Значи, за непрекидну везу потребна нам је још једна пречка и више кракова. У случају да оба точка слободно ротирају, пречке се не померају, а точкови ротирају подједнаком брзином. Ако се један точак заустави, пречке ће омогућити ротацију другог точка.

Модел са осам кракова

Код претходног модела простор између четири жице је превелик, а кретање испрекидано. Овај недостатак можемо избећи дуплирањем броја кракова и пречки.

Модел са дванаест кракова

Што је већи број кракова, простор између пречки је мањи, а тиме постижемо уједначеније кретање.

Модел са зупчаником

Ако кракове и пречке заменимо зупчаницима, добићемо чврсту и стабилну везу.

Диференцијални преносник

Ако зупчанике направимо од јачег материјала, добичемо диференцијални преносник. Додаћемо још пар зупчаника, ради поделе рада, потребног за ротацију осовине. То су сателитски зупчаници. Да би цела конструкција могла да се креће и ротира точкове возила уградићемо тањирасте зупчанике, а њих, услед рада мотора возила, покрећу цилиндрични зупчаници.

Ова два сателитска зупчаника су везана за тањирасте зупчанике и могу се кретати на два начина. У случају да је кретање возила праволинијско, сателитски зупчаници не ротирају око своје осе, него ротирају заједно са тањирастим зупчаницима око осовине возила. Приликом кретања возила у кривини, сателитски зупчаници ротирају око своје осе и на тај начин компензују разлику у брзини кретања два точка.

Анимација

 • полуосовина - Осовина која припада десном или левом точку, а повезана је са диференцијалом.
 • диференцијални преносник - Погонску силу распоређује између погонских точкова возила и омогућава точковима ротирање различитим брзинама приликом кретања у кривини, при чему точак на спољашњој ивици кривине прелази дужи пут. Механизам планетарног зупчастог преносника добијени обртни моменат дели између точкова а при томе је просек њихове брзине ротације једнака броју обртаја погонске осовине.
 • осовина зупчаника - Преноси погонску силу са осовине на диференцијални преносник.
 • тањирасти зупчаник - Покреће га цилиндрични зупчаник, сателитски зупчаници су везани за њега.
 • полуосовина - Осовина која припада десном или левом точку, а повезана је са диференцијалом.
 • сателит зупчаник - Краком је повезан за тањирасти зупчаник и повезан је са бочним зупчаником. Ротира заједно са тањирастим зупчаником, али ротира и око своје осе.
 • бочни зупчаник - Причвршћен је за полуосовину, повезан је са сателитским зупчаницима.
 • цилиндрични зупчаник - Покреће тањирасте зупчанике.
 • полуосовина - Осовина која припада десном или левом точку, а повезана је са диференцијалом.
 • крак
 • пречка
 • полуосовина - Осовина која припада десном или левом точку, а повезана је са диференцијалом.
 • крак
 • пречка
 • зглоб - Омогућава ротацију пречке.
 • полуосовина - Осовина која припада десном или левом точку, а повезана је са диференцијалом.
 • крак
 • пречка
 • зглоб - Омогућава ротацију пречке.
 • полуосовина - Осовина која припада десном или левом точку, а повезана је са диференцијалом.
 • крак
 • зглоб - Омогућава ротацију пречке.
 • полуосовина - Осовина која припада десном или левом точку, а повезана је са диференцијалом.
 • крак
 • полуосовина - Осовина која припада десном или левом точку, а повезана је са диференцијалом.
 • зупчаници
 • тањирасти зупчаник - Покреће га цилиндрични зупчаник, сателитски зупчаници су везани за њега.
 • полуосовина - Осовина која припада десном или левом точку, а повезана је са диференцијалом.
 • сателит зупчаник - Краком је повезан за тањирасти зупчаник и повезан је са бочним зупчаником. Ротира заједно са тањирастим зупчаником, али ротира и око своје осе.
 • бочни зупчаник - Причвршћен је за полуосовину, повезан је са сателитским зупчаницима.
 • цилиндрични зупчаник - Покреће тањирасте зупчанике.

Нарација

Приликом скретања возила точак на спољашњој ивици кривине пређе већи пут него на унутрашњој. Точкови на крутој осовини возила ротирају једнаком брзином. Сила из мењача истом јачином делује на оба точка, услед чега може доћи до исклизнућа једног од њих. Да би се то избегло, потребан је уређај који има задатак да изједначи разлику брзине између точкова. Овај уређај је диференцијални преносник, или диференцијал.

Диференцијал је врста планетарног зупчаника; расподелом обртног момента међу точковима омогућава им ротирање различитим брзинама, у зависности од геометрије кривине, а при томе је просек њихове брзине ротације једнака броју обртаја погонске осовине.

Цилиндрични зупчаник покреће тањирасти зупчаник, који преноси обртни моменат на сателитске зупчанике. Одатле се притисак преноси на бочне зупчанике, који су повезани са полуосовином, те се преко ње притисак даље преноси на точкове.

Прикажимо рад диференцијалног преносника.

Два точка су постављена на одвојене осовине. Краци су везани за унутрашње крајеве обе полуосовине, а повезани су пречком, постављеном нормално на њих. Оба точка ротирају истовремено и једнаком брзином.

Уз помоћ уграђеног зглоба, омогућена је ротација пречке. У овом случају, један точак може да ротира чак и ако други мирује. Међутим, услед превелике ротације, веза између крака и пречке се прекида, чиме престаје ротација пречке, а тиме и точкова.

Значи, за непрекидну везу потребна нам је још једна пречка и више кракова. У случају да оба точка слободно ротирају, пречке се не померају, а точкови ротирају подједнаком брзином. Ако се један точак заустави, пречке ће омогућити ротацију другог точка.

Код претходног модела простор између четири жице је превелик, а кретање испрекидано. Овај недостатак можемо избећи дуплирањем броја кракова и пречки.

Што је већи број кракова, простор између пречки је мањи, а тиме постижемо уједначеније кретање.

Ако кракове и пречке заменимо зупчаницима, добићемо чврсту и стабилну везу.

Ако зупчанике направимо од јачег материјала, добичемо диференцијални преносник. Додаћемо још пар зупчаника, ради поделе рада, потребног за ротацију осовине. То су сателитски зупчаници. Да би цела конструкција могла да се креће и ротира точкове возила уградићемо тањирасте зупчанике, а њих, услед рада мотора возила, покрећу цилиндрични зупчаници.

Ова два сателитска зупчаника су везана за тањирасте зупчанике и могу се кретати на два начина. У случају да је кретање возила праволинијско, сателитски зупчаници не ротирају око своје осе, него ротирају заједно са тањирастим зупчаницима око осовине возила. Приликом кретања возила у кривини, сателитски зупчаници ротирају око своје осе и на тај начин компензују разлику у брзини кретања два точка.

Повезани додаци

Конструкција путничког аутомобила

Анимација нам приказује конструкцију, унутрашњу и спољну опремљеност путничког аутомобила.

Како функционише мењач?

Помоћу уређаја за промену брзине повећавамо или смањујемо обртни моменат мотора.

Четворотактни Ото мотор

Анимација нам приказује рад најпопуларније врсте мотора за аутомобиле.

Типови зупчаника

Зупчаник је машински елемент који преноси обртни момент применом силе на зупце другог...

Електрични аутомобил

Тесла Модел С је један од првих комерцијално доступних електричних аутомобила.

Форд Модел Т

Популарни модел америчке фабрике аутомобила, прво возило произведено на покретној траци.

Еколошки аутомобили

Комбинацијом бензинског и електричног погона аутомобила може се смањити емисија штетних...

Двотактни мотор

Двотактни мотор је специјални мотор са унутрашњим сагоревањем, који цели свој радни...

Развој аутомобила

Анимација нам приказује развој аутомобила од почетака до данас.

Дизел-мотор

Тај мотор са унутрашњим сагоревањем је патентирао Рудолф Дизел немачки инжењер 1893. године.

Изградња и конструкција аутопута

На аутопуту путујемо на подељеној коловозној траци.

Први мађарски аутомобил (1904)

Мађарски инжењер Јанош Чонка је своје прве аутомобиле на бензински погон направио за...

Added to your cart.