Како ради ПЕТ-ЦТ?

Како ради ПЕТ-ЦТ?

Позитронском емисионом топографијом (ПЕТ) можемо добити визуелне информације о анатомској структури и функционисању наших унутрашњих органа без хируршких интервенција.

Техника, домаћинство

Ознаке

positron, компјутерском томографијом скенер, Рендген, рендген цев, tumor, fluorine radioisotope, флуор, изотоп, gamma, гама зрачење, фотон, глукоза

Повезани додаци

Сцене

ПЕТ-ЦТ соба

 • ПЕТ-ЦТ уређај - Уређај цилиндричног облика у који се увлачи помични кревет до висине посматраног органа.
 • помични кревет

Дијагностичке сликовне методе нам пружају визуелне информације о унутрашњим органима људског тела без хируршких захвата. Једна од ових метода је позитронска емисиона томографија (ПЕТ). Значајна карактеристика ПЕТ-а је што се поред анатомских особина ткива, овом методом може испитивати и њихова функција. ПЕТ снимак пружа тродимензиналне визуелне информације о протоку крви и метаболизму ћелија посматраног ткива.

У почетку болести неког органа јављају се функционални поремећаји што доводи до појаве анатомских промена у каснијем периоду. Због тога је испитивање ПЕТ методом изузетно важно у раној фази дијагностике болести. ПЕТ се најчешће користи за откривање тумора, али и у току испитивања неуропсихијатријских промена, као и за мерење протока крви у срчаној коронарној артерији.

ПЕТ се обично допуњава дијагностичком методом рачунарске томографије (ЦТ). Резултати добијени ПЕТ-ЦТ уређајем откривају много више анатомских детаља чиме се значајно повећава тачност дијагнозе.

ПЕТ-ЦТ уређај

 • прстен детектора - Овај део уређаја садржи кристале осетљиве на рентгентске зраке, а под утицајем тих зрака интегрише електричне сигнале.
 • рендгентска цев - Емитује рентгентске зраке који пролазећи кроз тело доспевају у детектор.
 • бубањ скенера

Пре обављања ПЕТ-ЦТ скенирања у организам пацијента се инекцијом убризгава радиоактивни изотоп. Прстенасти детектор открива гама зраке који се емитују током распада овог изотопа. Детектор открива зрачење из било којег смера у организму, а ЦТ и ПЕТ скенирање се истовремено обавља, тако да нема потреба за променом положаја пацијента.

ФДГ

 • 2-дезокси-D-глукоза (ФДГ)
 • вештачки радиоактивни изотоп флуора 18-F - Изотоп са кратким временом полураспада, служи као извор позитрона.

За потребе ПЕТ снимања често се као агенс користи флуородезоксиглукоза (ФДГ), изотоп флуора 18-F повезан са молекулом глукозе. ФДГ се у великој мери скупља у ткривима у које доспева већа количина глукозе, односно, у којима се одвијају значајни метаболички процеси. Време полураспада изотопа флуора 18-F, попут осталих ПЕТ изотопа (кисеоника 15-О, азота 13-N и угљеника 11-C) је веома кратко и траје од 2-110 минута. Недостатак овако кратког времена полураспада се огледа у томе што је снимање овом методом могуће извршити само у кратком периоду након убризгавања изотопа у организам пацијента, а предност је у томе што представља веома мало радиоактивно оптерећење организма.

Дијагностиковање тумора помоћу ПЕТ-ЦТ уређаја

 • вештачки радиоактивни изотоп флуора 18-F - Изотоп са кратким временом полураспада, служи као извор позитрона.
 • ПЕТ-ЦТ уређај - Уређај цилиндричног облика у који се увлачи помични кревет до висине посматраног органа.
 • тумор - Ћелије овог ткива се неконтролисано деле. Туморске ћелије нису довољно развијене да би могле вршити улогу здравих ћелија. Убрзано умножене ћелије ткива тумора одузимају хранљиве материје здравим ћелијама.
 • ФДГ
 • позитрон - Позитивно наелектрисана субатомска честица, античестица електрона. У присуству било које материје, позитрон се веома брзо судара са електроном и неутралише га, што изазива стварање велике количине фотона високе енергије.
 • електрон - Појединачне негативно наелектрисане честице. Величина им је мања од 10⁻¹⁸ m.
 • гама фотон - Настаје приликом преласка побуђеног атома у стање ниже енергије.

50-60 минута након интравенарног убризгавања изотопа почиње ПЕТ-ЦТ снимање. Ово је време потребно да изотоп путем крвотока стигне у сваки орган. Након времена које се проведе у чекању изотоп је присутан само у ткивима у којима се одвијају значајни метаболички процеси. Велика концентрација изотопа се може приметити у мозгу, срцу, мокраћној бешици и у бубрезима.

Ако се у телу формирало ткиво тумора, оно може бити откривено ПЕТ-ЦТ снимањем. У ткиву тумора се одвија прекомерна ћелијска полиферација која захтева велику количину енергије и подразумева велики унос глукозе. Изотоп флуора за време распадања емитује позитрон. Позитрон ступа у реакцију са најближим електроном стварајући гама зраке који се могу открити помоћу детектора ПЕТ уређаја.

Формирање слике

Снимци добијени помоћу ПЕТ и ЦТ уређаја се састоје из "комадића" попречних пресека сложених један на други по подужној оси тела. Спајањем ових анатомских делова могуће је реконструисати људско тело. Захваљујући овим снимцима могуће је утврдити тачно место тумора.

Повезани додаци

Лабораторија Марије Кири

Марија Кири, добитник две Нобелове награде за физику и за хемију, је вероватно једна од...

Провидност

Анимација објашњава провидност и непровидност, принцип рендгенског прегледа и особину...

Радиоактивност

Процес распада нестабилних језгара зове се радиоактивности .

Како ради компјутерски томограф?

Анимација нам приказује конструкцију и рад компјутерског томографа.

Флуор (F₂)

Један од представника халогена. Отрован гас жутозелене боје, најреактивнији од свих...

Added to your cart.