Географски појмови

Анимација нам приказује значајне површинске форме, површинске воде и њихове ознаке.

Повезани додаци

Тектонске плоче

Тектонске плоче се крећу независно једна од друге.

Како морска вода утиче на формирање површине Земље?

Морска вода, као спољна сила, има важну улогу у обликовању обале.

Формирање и рад стратовулкана

Стратовулкан се састоји од великог броја слојева очврсле лаве,...

The World of the seas

Seas and oceans cover almost three-quarters of the Earth’s...

Loess

It is a sedimentary rock made up of loosely structured, rough...

Plate tectonics

Plate tectonics is a theory dealing with the movement of plates.

The formation of the Andes

Az Andok két kőzetlemez – egy óceáni és egy szárazföldi –...

Набор (основни степен)

Латерална сила притиска проузрокује набор стеновитих слојева. На...

Added to your cart.