Фулерен (C₆₀)

Кристална алотропна модификација чистог угљеника, која је откривена на крају 1980-их година.

Повезани додаци

2-метилбутан (Ц₅Х₁₂)

Један од изомера пентана, користи се као растварач.

1-бутанол (C₄H₁₀O)

Алкохол од 4 атома угљеника. Употребљава се као разређивач, у...

Серин

Један од двадесет аминокиселина које творе протеине.

Бутан (C₄H₁₀)

Четврти у хомолошком реду алкана.

Карбамид (CO(NH₂)₂)

Органско једињење које се налази у мокраћи сисара, употребљава се...

Имидазол (C₃H₄N₂)

Хемијско једињење које садржи азот, значајан у биологији и у пракси.

РНК

Полинуклеотид, који се састоји од фосфорне киселине, рибозе и...

Added to your cart.