Етилен гликол (etan-1,2-diol) (C₂H₆O₂)

Етилен гликол (etan-1,2-diol) (C₂H₆O₂)

Најједноставнији диол.

Хемија

Ознаке

гликол, етилен гликол, етанидол, антифриз, алканоле, алкохол, диолу, садржи кисеоник органских једињења, хидрокси једињења, хидроксилна група, ПЕТ, отрован, Органска хемија, хемија

Повезани додаци

Сцене

Лопте и штапићи

Попуњавање простора

Анимација

Повезани додаци

Метанол (метил алкохол) (CH₃OH)

Најпростији засићени алкохол. Веома је отрован, лако се може помешати са етанолом.

Глицерол (propan-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Врста алкохола, саставни део крема и масти.

Етанол (etil-alkohol) (C₂H₅OH)

Најпознатији из групе алкохола, познат из прехрамбене индустрије.

1-бутанол (C₄H₁₀O)

Алкохол од 4 атома угљеника. Употребљава се као разређивач, у производњи козметичких...

Вежбе о молекулима В. (Једињење угљеника са садржајем кисеоника)

Задатак за разумевање структуре и класификацијеједињења угљеника са садржајем кисеоника.

Сирћетна киселина (етанска киселина) (CH₃COOH)

Један од оксидацијских производа етанола.

Формалдехид (метанал) (CH₂O)

Најједноставнији представник алдехида.

Формамид (метанамид) (HCONH₂)

Безбојна, помало вискозна, хигроскопна течност, која се употребљава за производњу мравље...

Глицералдехид (C₃H₆O₃)

Глицералдехид је оптички активно хемијско једињење, најједноставнији алдоз.

Етил ацетат (C₄H₈O₂)

Један од најпознатијих естара, који настаје у реакцији етил-алкохола и сирћетне киселине.

Диетил-етар (етар) (C₄H₁₀O)

Најпознатији представник етара.

Етан (C₂H₆)

Засићен угљоводоник, други у хомологом реду алкана.

Added to your cart.