Електрана биогаса

Биогас се може производити од органских материја (ђубрива, биљних отпада, органских отпад) користећи бактерије. Биогас је мешавина метана и угљен диоксида; сагоревањем метана производимо енергију.

Повезани додаци

Крчење шума

Крчење шума негативно утиче на природну средину.

Развој аутомобила

Анимација нам приказује развој аутомобила од почетака до данас.

The distribution of food on Earth

Much more food is produced on Earth than is required to feed the...

What can positioning systems be used for?

This lesson encourages the use of the Global Positioning System.

Терен за кошарку

Кошарка је један од најпопуларнијих екипних спортова са лоптом.

The United Nations

The largest international organization of the world; it includes...

Развијен север, југ у развоју

Огромне су разлике у социјално-економским питањима између северне...

The European Union

Learn about the history and economic operation of the European Union.

Added to your cart.