Дихлорометан (CH₂Cl₂)

Дихлорометан (CH₂Cl₂)

Употребљава се као растварач за боје, производи се хлорификацијом метана у супституцијској реакцији.

Хемија

Ознаке

дихлорометан, метилен-хлорид, алкил-халогенид, органско једињење који садржи халоген, замена, отрован, paint remover, Органска хемија, хемија

Повезани додаци

Сцене

Лопте и штапићи

Попуњавање простора

Анимација

Повезани додаци

Хлорирање метана субституцијом

Током субституције се водоници метана замене атомима хлора. Као нуспродукт се појављује ХЦл.

Хлороформ (CHCl₃)

Трихлорметан, разређивач у лабораторијама, пре се употребљавао као средство за анестезију.

Хлорметан (metil-klorid) (CH₃Cl)

Можемо га направити грејањем мешавине метана и хлора.

Винил-хлорид (C₂H₃Cl)

Мономер поливинил-хлорида.

Угљеник тетрахлорид (CCl₄)

Безбојна, отровна текућина слаткастог мириса. Добро раствара масти и уља.

Бром-флуор-хлорметан (CHClBrF)

Молекули истоветне конституције одражавају један другог, нису потпуно исти, него чине...

Метан (CH₄)

Први у хомолошком низу нормалних алкана.

Added to your cart.