Цунами

Цунами означава појаву великих морских таласа (до 10 метара висине) велике кинетичке енергије, разорног механичког дејства на приобаље.

Повезани додаци

Типови земљишта (профили)

Анимација приказује различите типове земљишта.

Кружење воде (средњи степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања,...

The atmosphere

The atmosphere surrounds us everywhere on this planet. We take its...

The path of bauxite

Bauxite is a raw material in aluminium production. Watch this...

On the track of the rain Savannahs

A szavannák növény- és állatvilága az éghajlathoz alkalmazkodik.

Weather fronts

When masses of cold and warm air meet, weather fronts develop.

Ел Нињо

Ел Нињо је атмосферско-океански феномен који настаје у тропском...

Mediterranean climate

It is characterised by dry, hot summers and mild winters.

Added to your cart.