Бромоводоник (HBr)

Бромоводоник (HBr)

Један од водоникових халида, употребљава се у производњи алкилбромида.

Хемија

Ознаке

бромоводоника, водоник халогена, Молекула, поларни, ковалентна веза, Сигма Бонд, отрован, неоргански, основна хемија, хемија

Повезани додаци

Упоређење водоникових халида

У једињењима са водониковим халидима атоми се везују ковалентним везом, стварајући...

Флуороводоник (HF)

Једињење које спада међу водоникове халиде, толико је агресиван, да је у стању начети и...

Хлороводоник (HCl)

Безбојни гас, оштрог мириса, његов водени раствор назива се хлороводонична киселина.

Јодоводоник (HI)

Безбојан гас оштрог мириса, тежи је од ваздуха.

Водоник (H₂)

Гас без боје и мириса, лакши од ваздуха. Најраспрострањенији елемент у космосу.

Бром (Br₂)

Један од представника халогена, може проузроковати иритације на кожи.

Added to your cart.