Бакар(II)-сулфат (CuSO₄)

Бакар(II)-сулфат (CuSO₄)

Једињење сумпора често се употребљава као пестицид.

Хемија

Ознаке

бакар сулфат, плави камен, јонско једињење, јонска решетке, катјон, ањонско, кристалне решетке, неорганска хемија, хемија

Повезани додаци

Сулфат јон(SO₄²⁻)

Сложени јон, који настаје из сумпорне киселине губљењем протона.

Сумпорна киселина (H₂SO₄)

Безбојна, вискозна течност; веома корозивна, јака киселина која се користи у неколико...

Сумпор-триоксид (SO₃)

Један од оксида сумпора, са водом ствара сумпорну киселину.

Сумпор-диоксид (SO₂)

Емисија сумпор-диоксида је главни узрок киселих киша. Међупродукт је производње сумпорне...

Прецизна пољопривреда

Анимација нам приказује употребу модерне технике у пољопривреди.

Загађење земљишта

Анимација нам приказује главне изворе загађења тла.

Загађење вода

Главни извори загађења вода су насељена места, индустрија и пољопривреда.

Added to your cart.