Аланин (C₃H₇NO₂)

Аланин (C₃H₇NO₂)

Неполарна аминокиселина. Молекули у низу Л и Д су одраз један другог.

Хемија

Ознаке

аланин, Ала, амино киселина, протеин, пептид, Полипептид, неполарни бочни ланац, свила, цвитерион, пептид обвезница, амидна веза, амино киселинска секвенца, Молекула, хемија, биохемија, биологија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Аминокиселине

Мономери протеина.

Оптичка изомерија

Ако молекул нема унутрашњу симетрију, и ако се не може поклопити са својим ликом у...

Пептидна веза

Аминокиселине које чине протеине се везују пептидним везама.

Паукова нит, паукова мрежа

Густина паукове нити је мања од густине најлона, док јој је чврстоћа на кидање већа од...

Added to your cart.