АТП, АДП

АТП, АДП

Аденозин трифосфат (АТП) је у стању да ускладишти и транспортује енергију унутар ћелија.

Биологија

Ознаке

АОП, АТП, аденозин дифосфат, аденозин трифосфат, молекул за складиштење енергије, молекул за транспорт енергије, нуклеотида, метаболички процеси, мацроерг Бонд, рибоза, аденин, фосфатна група, биологија, биохемија, хемија

Повезани додаци

Сцене

АДП

АДП испуњен у простору

АТП

АТП испуњен у простору

Анимација

Повезани додаци

Фосфораста киселина (H₃PO₄)

Употребљава се као средство за закисељивање многих безалкохолних пића, а у домаћинствима...

Фосфат јон (PO₄³⁻)

Сложени јон, који настаје из фосфорне киселине губљењем протона.

Пурин (C₅H₄N₄)

Хетероциклично ароматично органско једињење, његови деривати су гуанин и аденин.

Бета-Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Безбојна кристална материја коју налазимо у нуклеинским киселинама, кофакторима,...

НАД, НАДП, НАДПХ

НАД је важан као коензим-Х у реакцијама процеса разграђивања, а НАДП у реакцијама процеса...

Коензим-А

То је коензим који у одређеним ензимским реакцијама функционише као носач ацил групе.

Фотосинтеза (основни ниво)

Од неорганских материја (угљен-диоксида и воде) биљке могу да направе органски шећер.

Фотосинтеза

Биљке могу од неорганских материја (угљен-диоксида и воде) направити органски шећер.

Ензими

Ензими су биолошки катализатори, њихова активност се може регулисати.

Процеси транспорта

Анимација нам приказује пасивне и активне процесе транспорта који се одвијају кроз...

Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Рибоза отвореног ланца коју налазимо у нуклеинским киселинама, кофакторима, нуклеотидима...

Added to your cart.