Računalo

Računalo

Računalo z osnovnimi operacijami in "papirnim trakom"

Matematika

Ponazoritve

Flash

Keywords

Osnovno delovanje, delitev, množenje, dodatek, odštevanje, sinus, kosinus, tangenta, logaritem, potenciranje, Korenjenje, kvadratni koren

Povezana orodja

Added to your cart.