Pravopis in slovnica

Pravopis in slovnica

Vaje za utrjevanje pravopisa

Materinščina

Razvijanje zmožnosti, Aktivno delo

Flash

TODO HTML5

Keywords

črkovanje, slovnica, slovnična pravila, soglasnik, samoglasnik, vezaj, velika črka, mala črka, pritrditi, ločila, slovnica, samostalnik, lastno ime, znak, simbol, pripona

Povezana orodja

Added to your cart.