Magični kvadrat

Magični kvadrat

Vpiši manjkajoča števila tako, da bo vsota v vseh vrsticah in vseh stolpcih enaka.

Matematika

Flash

Keywords

Delovanje, dodatek, odštevanje

Povezana orodja

Added to your cart.