Program mozaBook omogoča odpiranje mozaBookovih digitalnih učbenikov, katerih besedilni in slikovni deli so obogateni s številnimi interaktivnimi vsebinami, tematskimi orodji in igrami, ki naredijo učno snov zanimivejšo in lažje dojemljivo. Učiteljem pri delu pomagajo animacijske, predstavitvene in ilustrativne možnosti.

Več kot 1000 tridimenzionalnih modelov, več sto izobraževalnih videoposnetkov, slik, zvočnih gradiv, aplikacij k predmetom in igre, ki so povsod dostopni preko spleta. MozaWeb je dostopen s poljubnim spletnim brskalnikom brez nameščanja posebne programske opreme.

Atlasi interaktivnega programa zemljevidov mozaMap dopolnjujejo orodja za pouk geografije in zgodovine. Tematske zemljevide in njihove elemente je mogoče poljubno individualno sestavljati, kar močno olajša pripravo na pouk in izvedbo pouka. Digitalni atlasi vsebujejo celotno gradivo geografskih in zgodovinskih atlasov naše založbe.

Elektronski dnevnik, ki smo ga razvili, je izobraževalni informacijski sistem, ki šolskemu osebju omogoča uporabo enotnega vmesnika za opravljanje organizacijskih nalog in dela s podatki. Z uporabo mozaLoga postane uporaba tiskanih dnevnikov nepotrebna.

LabCamera je program, ki uporablja spletno kamero in je namenjen naravoslovnemu raziskovanju ter beleženju podatkov. Učencem in učiteljem omogoča izvajanje obsežnih znanstvenih opazovanj in meritev z računalnikom in spletno kamero.

S pomočjo programa za ravninsko geometrijo Euklides se različne naloge načrtovanja rešijo preprosto, hitro in natančno. Pri digitalnem geometrijskem načrtovanju se lahko elementi premikajo, medtem ko ostanejo izhodiščni odnosi nespremenjeni. Tako zlahka najdemo in prikažemo mejne primere načrtovanja.

Euler3D, program za prostorsko geometrijsko načrtovanje, poleg prikazovanja tridimenzionalnih oblik in površin omogoča tudi njihovo načrtovanje ob visoki stopnji matematičnega nadzora. Filtrira samoprekrivanje, pregleduje lome ravnin, konkavne večkotnike deli na trikotnike.

Added to your cart.