Program mozaBook bogati orodja za pouk z animacijskimi, predstavitvenimi in ilustracijskimi možnostmi. Zanimive interaktivne vsebine in aplikacije vzbudijo zanimanje učencev ter pripomorejo k njihovemu dojemanju učne snovi.

Prenos Video posnetek mozaBook tablet mozaWeb mozaLog

mozaBook - najboljša izbira

Preprost in domiseln

Pri izpopolnjevanju programa smo upoštevali pripombe učiteljev. Zaradi tega je uporaba programa preprosta in lahka; uporabnik bo hitro našel vse, kar išče.

Skupnost

Zvezke in naloge, ki ste jih izdelali v mozaBooku, lahko delite z drugimi na šolski ali državni ravni. Na ta način lahko učitelji pri pouku uporabljajo zvezke in naloge svojih kolegov.

Večstranski

V mozaBooku lahko odpirate PDF-datoteke, iz katerih lahko s pomočjo zbirke interaktivnih vsebin v nekaj preprostih korakih pripravite digitalne publikacije. Na ta način lahko tudi svoje učbenike uporabljate v digitalni obliki, interaktivno.

Presenetljiv

Medijska zbirka, do katere lahko dostopate tudi v mozaBooku, vsebuje več kot 1200 interaktivnih 3D-modelov, več sto izobraževalnih videoposnetkov, veliko zvočnih gradiv ter naloge, ki spodbudijo motivacijo učencev.

Prilagodljiv

MozaBook lahko uporabljate na interaktivni tabli in na računalniku, saj se samodejno prilagaja velikosti naprave.

Večjezični

Program mozaBook, vgrajene aplikacije, izobraževalni videoposnetki, interaktivni tridimenzionalni modeli in njihove naracije so že zdaj dostopni v številnih jezikih. Število jezikov pa se neprestano povečuje.

Pri pouku in doma

Učitelji lahko pripravijo zvezke ali iz učbenikov, ki jih uporabljajo, ustvarijo interaktivno digitalno knjigo v nekaj preprostih korakih. Zvezke in digitalne knjige lahko dopolnijo s slikami, risbami, izobraževalnimi videoposnetki, zvočnimi gradivi in interaktivnimi 3D-modeli, v publikacije pa lahko vstavijo tudi lastne naloge oz. teste, ki so jih pripravili z Orodjem za pripravo nalog. Za utrjevanje in poglabljanje učne snovi je na voljo več kot 70 tematskih aplikacij.

Program podpira možnost zaslona na dotik, upravljalna površina se prilagaja velikosti zaslona, zato se lahko uporablja tako na interaktivni tabli kot na notesniku.

V naši spletni trgovini je na voljo več različic mozaBooka: za učence, učitelje in za uporabo pri pouku.

Lastni digitalni učbeniki

Če učitelj razpolaga s PDF-različico učbenika, ki ga uporablja, lahko le-tega odpre v mozaBooku. Program samodejno prepozna slikovne elemente publikacije, mogoče pa je tudi ročno nastaviti tiste dele strani, ki jih želi pri pouku prikazati povečane. Ob pregledu besedila publikacije mozaBook predlaga, katere interaktivne vsebine vstaviti k določeni učni snovi, poleg tega pa lahko učitelj sam poišče vsebine za vstavljanje (3D-modeli, izobraževalni videoposnetki, zvočna gradiva, slike) v mozaBookovi medijski zbirki, na svojem računalniku ali na spletu. Pri pouku te vsebine s klikom ikone na robu knjige odpre in predstavi učencem.

3D-modeli

Integrirane aplikacije

Tematske aplikacije mozaTools so dosegljive tudi v mozaBooku. Ob številnih aplikacijah, ki služijo za razvijanje zmožnosti, ponazoritev in vajo, so na voljo tudi poskusi, ki nadomestijo celotni laboratorij.

Spletna domača naloga

Učitelji lahko s pomočjo mozaBookovega Orodja za pripravo nalog z interaktivnimi elementi iz Medijske zbirke enostavno pripravijo učencem domače naloge, ki jih ti doma rešijo na spletu.

Lasten spletni račun

Učitelji lahko zvezke, ki jih pripravijo v mozaBooku, naložijo na svoj mozaWebov račun. Ti zvezki so nato dostopni na vsakem računalniku, na katerem teče program mozaBook. Spremembe v zvezkih se samodejno shranijo na računu, tako da so domači in šolski zvezki vedno usklajeni.

Videopomoč

MozaBook in vgrajene aplikacije vsebujejo videopomoč v angleškem jeziku. Ti videoposnetki omogočajo pregled možnosti, ki jih ponujajo mozaBook in orodja, ter usvajanje njihove uporabe.

Orodje za pripravo nalog

Privlačne naloge hitro in preprosto. Številne vgrajene predloge različnih tipov nalog (izbira enega ali več odgovorov, povezovanje parov, veriga, urejanje zemljevida, izpolnjevanje preglednice, množice itd.). Test lahko vsebuje naloge različnega tipa, lahko se določi tudi čas reševanja. Izbirate lahko med različnimi načini vizualnega prikaza nalog in tako ustvarite tudi na pogled privlačne naloge.

Pri pripravi nalog lahko uporabljate slike, video posnetke in zvočne datoteke, v Orodje za pripravo nalog pa lahko uvozite tudi naloge iz 3D-modelov in nekaterih orodij.

Tako pripravljene naloge oziroma teste lahko vstavite v mozaBookove publikacije k ustrezni učni snovi, lahko pa se določijo za domačo nalogo, ki jo učenci rešijo na spletni strani mozaWeb.

Orodja in igre

Privlačni zvezki

Listi zvezkov, ki se pripravijo v programu, lahko imajo različna vgrajena ozadja. V zvezke lahko pišete, rišete, nalagate slike, videoposnetke in 3D-modele iz medijske zbirke. Zvezke lahko sinhronizirate s svojim mozaWebovim računom, tako da bodo domači in šolski zvezki vedno uskaljeni.

Z mozaBookovim vgrajenim urejevalnikom animacij lahko v zvezkih ustvarite zanimive, dinamične, animirane predstavitve. Pri pripravi animacij lahko uporabite besedila, lastne risbe, slike, videoposnetke, 3D-modele iz Medijske zbirke in druge interaktivne vsebine. Vsebine se prikažejo in skrijejo po vgrajenih shemah, ob predvajanju se prikažejo tudi uporabljeni dodatki.

Orodja za risanje

Z vgrajenim orodjem za risanje lahko ustvarjate ilustracije za zvezke in učbenike, označujete dele besedil, pripravljate prostoročne risbe in zapletene ilustracije. Orodje za risanje je zaradi nezahtevne uporabe primerno tudi za mlajše učence. Z nekaj kliki se lahko pripravijo profesionalni miselni vzorci. Pri matematičnem načrtovanju lahko uporabljate virtualno ravnilo in šestilo, za estetskost pa poskrbijo vnaprej določene šablone.

Added to your cart.