Kroženje vode (srednja stopnja)

Vodna zaloga na našem planetu preko izhlapevanja, kondenzacije, topljenja in zamrzovanja...

Dioklecijanova palača (Split, Hrvaška)

Rimski cesar Dioklecijan je na obali blizu svojega domačega mesta dal zgraditi utrdbi...

Toplozračni balon (18. stoletje)

Francoska brata Montgolfier sta s toplozračnim balonom pomembno prispevala k razvoju...

Višinski pasovi

V goratih predelih se podnebje, lastnosti prsti, rastlinje in živalstvo z višino spreminjajo.

Cepelin, LZ 129 Hindenburg

Cepelin je vodljiv zrakoplov s trdim ogrodjem.

Starorimska cesta in vodovod

O visoko razviti rimski civilizaciji nazorno pričata vodovodno in cestno omrežje, ki je...

Morska žaba

Ta krastači podobna riba si pri lovu na plen pomaga s svojo fluorescenčno vabo. Animacija...

Vezi v dušikovi molekuli

Animacija prikazuje eno sigma-vez in dve pi-vezi, ki povezujejo dva dušikova atoma.

Rudarstvo v času industrijske revolucije

Konec 18. stoletja se je rudarstvo razcvetelo zaradi velike potrebe po surovinah v hitro...

Spremembe agregatnega stanja

Prehode med plinastim, kapljevinskim (tekočim) in trdnim agregatnim stanjem imenujemo...

Kalcijeve orbitale

Animacija prikazuje zgradbo s in p orbital kalcijevega atoma.

Šahovske igre

Z reševanjem šahovskih nalog pri urah matematike razvijamo tudi logično razmišljanje.

Cunami

Cunami je ogromen morski val oziroma serija valov, ki na obali praviloma povzročijo...

Prvi fotoaparati (dagerotipija)

Francoz Louis Daguerre je izumil prvo tržno uspešno metodo fotografiranja.

Geografska odkritja (15.–17. stoletje)

Geografska odkritja novega veka so spremenila zemljevid sveta in imela številne druge...

Raziskovanje Marsa

Zgradbo Marsa in možne sledi življenja na njem raziskujejo z vesoljskimi sondami in...

Države sveta

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in...

Makedonski oblegovalni stolp (4. stoletje pr. n. št.)

Vojska Aleksandra Velikega je s pomočjo te naprave uspešno oblegala tudi utrjene cilje.

Veliki kitajski zid

Naloga te starodavne kitajske utrdbe je bila obramba pred vpadi severnih nomadskih plemen.

Hrast

Na primeru hrasta bomo spoznali spremembe na drevesih v različnih letnih časih.

Added to your cart.