Živalske in rastlinske celice, celični organeli

V evkariontskih celicah je veliko celičnih organelov.

Planetarno kroženje zraka

Planetarno kroženje zraka poteka med sklenjenimi območji visokega in nizkega zračnega...

Geografski koordinatni sistem (srednja raven)

Z geografskim koordinatnim sistemom lahko določimo lego vsakega kraja na Zemlji.

Sonce

Premer Sonca je 109-krat večji od premera Zemlje. Večino Sončeve mase sestavlja vodik.

Gutenbergova tiskarna (Mainz, 15. stoletje)

Revija Life je tiskarski postopek, ki ga je izumil Gutenberg, razglasila za...

Zgradba Zemlje (srednja raven)

Zemlja je sestavljena iz več plasti oziroma ovojev.

Osončje, orbite planetov

V Osončju kroži 8 planetov na eliptičnem tiru.

Menjavanje letnih časov (srednja raven)

Zaradi nagnjenosti Zemljine vrtilne osi Sončevi žarki med letom na danih zemljepisnih...

Zemljino magnetno polje

Severni in južni magnetni pol Zemlje ležita v bližini geografskega severnega in južnega...

Nastanek in delovanje stratovulkana

Sestavljajo ga menjajoče se plasti strjene lave in ob izbruhu nesprijetega vulkanskega...

Kroženje vode (srednja stopnja)

Vodna zaloga na našem planetu preko izhlapevanja, kondenzacije, topljenja in zamrzovanja...

Vodni mlin

Mehanske konstrukcije za izkoriščanje energije vode so uporabljali že v srednjem veku.

Prelomi (srednja raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah...

Tektonske ali litosferske plošče

Tektonske plošče se stikajo na tri glavne načine.

Gubanje (napredna raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana...

Telefon (Alexander Graham Bell)

Alexander Graham Bell je leta 1876 izumil telefon, napravo, ki prenaša človeški glas v...

Telegraf (Samuel F. B. Morse)

Ameriški izumitelj Samuel Morse je leta 1837 na newyorški univerzi predstavil...

Starorimska cesta in vodovod

O visoko razviti rimski civilizaciji nazorno pričata vodovodno in cestno omrežje, ki je...

Veliki kitajski zid

Naloga te starodavne kitajske utrdbe je bila obramba pred vpadi severnih nomadskih plemen.

Beduinski tabor

Polnomadski način življenja beduinov se je prilagodil podnebnim in okoljskim razmeram v...

Added to your cart.