Ogrski huzar

Huzarji so bili vojaki ogrske lahke konjenice, najbolj razširjeni v 18. in 19. stoletju.

Palmitinska kislina (heksadekanojska kislina) (C₁₅H₃₁COOH)

Karboksilna kislina bele barve, voskasta, z velikim številom ogljikovih atomov.

Vodikov jodid (HI)

Od zraka gostejši plin brez barve, ostrega vonja.

Stiren (vinil benzen) (C₈H₈)

Brezbarvna tekočina, z benzolu podobnim vonjem, monomer polistirola.

Prostornina krogle (demonstracija)

Z vsoto prostornin "tetraedrov" dobimo približek za prostornino krogle.

Butan (C₄H₁₀)

Četrti člen homologne vrste alkanov z normalno verigo.

Reliefni zemljevid Madžarske

Animacija prikazuje geografske enote in vodovje Karpatskega bazena.

Ozon (O₃)

Alotropska modofokacija kisika, sestavljena iz 3 atomov.

Pehota Matije Korvina

Pehota je imela v vojski Matije Korvina pomembno vlogo.

Beta-D-riboza

Brezbarvna kristalna snov, ki se nahaja v nukleinskih kislinah, koencimih, nukleotidih in nukleozidih.

Cikloheksan (C₆H₁₂)

Brezbarvna tekočina, ki se ne topi v vodi, ampak v organskih topilih.

Brom (Br₂)

Predstavnik halogenov. V stiku s kožo povzroča razjede.

Fluor (F₂)

Predstavnik halogenov. Strupen plin rumenkasto zelene barve, kemijsko zelo reaktiven. Ena najbolj znanih spojin je teflon.

Added to your cart.