Razvoj modelov atoma

Animacija prikazuje glavne faze v razvoju pojmovanja zgradbe atoma.

Pristanek na Luni 20. julija 1969

Neil Armstrong, član posadke Apollo 11, je bil prvi človek, ki je stopil na površje Lune.

Vezi v dušikovi molekuli

Animacija prikazuje eno sigma-vez in dve pi-vezi, ki povezujejo dva dušikova atoma.

Rudarstvo v času industrijske revolucije

Konec 18. stoletja se je rudarstvo razcvetelo zaradi velike potrebe po surovinah v hitro...

Geografska odkritja (15.–17. stoletje)

Geografska odkritja novega veka so spremenila zemljevid sveta in imela številne druge...

Tenochtitlan (15. stoletje)

Glavno mesto visoko razvitega azteškega imperija je očaralo tudi španske osvajalce.

Spremembe agregatnega stanja

Prehode med plinastim, kapljevinskim (tekočim) in trdnim agregatnim stanjem imenujemo...

Kalcijeve orbitale

Animacija prikazuje zgradbo s in p orbital kalcijevega atoma.

Raziskovanje Marsa

Zgradbo Marsa in možne sledi življenja na njem raziskujejo z vesoljskimi sondami in...

Morska žaba

Ta krastači podobna riba si pri lovu na plen pomaga s svojo fluorescenčno vabo. Animacija...

Cunami

Cunami je ogromen morski val oziroma serija valov, ki na obali praviloma povzročijo...

Šahovske igre

Z reševanjem šahovskih nalog pri urah matematike razvijamo tudi logično razmišljanje.

Države sveta

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in...

Električni zvonec

Mehanska naprava, ki deluje s pomočjo elektromagneta.

Veliki vrtni polž

Razširjena vrsta užitnih polžev.

Gobe lističarke

V mesnatem plodišču lisničark nastajajo spore.

Navadni križevec

Navadni križevec je razširjena vrsta pajka, na njegovem primeru bomo spoznali anatomsko...

Zelena evglena (Euglena viridis)

Enocelični sladkovodni bičkar, ki se lahko prehranjuje avtotrofno in heterotrofno.

Potočni rak (jelševec)

Razmeroma velik rak, ki živi v čistih tekočih vodah in jezerih.

Okolju prijazni avtomobili

S kombiniranjem bencinskega in električnega pogona se zmanjša emisija škodljivih snovi.

Added to your cart.