Obseg, ploščina, površina in prostornina

Animacija prikazuje formule izračunavanja obsega in ploščine likov ter površine in...

Geometrijske transformacije – premik

Animacija prikazuje premike v ravnini in prostoru.

Geometrijske transformacije – zrcaljenje

Animacija prikazuje zrcaljenja v ravnini (čez premico) in prostoru (čez ravnino).

Šahovske igre

Z reševanjem šahovskih nalog pri urah matematike razvijamo tudi logično razmišljanje.

Geometrijske transformacije – vrtenje

Animacija prikazuje vrtenja v ravnini (okoli točke) in prostoru (okoli premice).

Naloge s tehtnico

Zanimiva naloga iz logike: med več enakimi utežmi je treba poiskati utež, ki se razlikuje...

Tridimenzionalni (kartezični) koordinatni sistem

Tridimenzionalni koordinatni sistem z razlagalnimi skicami in nalogo za razvijanje...

Znameniti zmnožki

Vsebino enakosti bomo ponazorili na zanimiv način.

Vrtenine

Če geometrijski lik zavrtimo okoli premice-osi, ki leži v ravnini lika, dobimo vrtenino.

Keplerjevi zakoni gibanja planetov

Johannes Kepler je opredelil tri pomembne zakone, ki opisujejo gibanje planetov.

Optična prevara

Pri optični prevari naši možgani drugače tolmačijo sliko, kot izgleda.

3D puzzle s senčenjem

Med zanimivo in pisano igro bomo razvijali prostorske predstave, z izometričnim pogledom...

Na koliko delov razdelijo prostor 3 ravnine?

Tri ravnine lahko na več načinov razporedimo v prostoru. Oglejmo si, na koliko delov...

Pravilna telesa

Izmed petih pravilnih (platonskih) teles tridimenzionalnega prostora je najbolj znana kocka.

Zanimive površine

Möbiusov trak in Kleinov vrč sta posebni dvodimenzionalni površini, ki imata samo eno...

Kvader

Pokončno prizmo, ki ima za osnovno ploskev pravokotnik (ostale mejne ploskve so tudi...

Kocka (naloge)

S pomočjo oglišč kocke lahko enoznačno določimo njene robove, diagonale in mejne ploskve.

Krogla

Krogla je množica točk v prostoru, ki so od dane točke oddaljene največ za polmer.

Pravilna štiristrana piramida

Pravilna štiristrana piramida ima kvadratno osnovno ploskev in štiri trikotne stranske...

Igralna kocka

Z igralnimi kockami lahko rešimo številne naloge iz statistike in verjetnostnega računa.

Added to your cart.