Obseg, ploščina, površina in prostornina

Animacija prikazuje formule izračunavanja obsega in ploščine likov ter površine in prostornine teles.

Šahovske igre

Z reševanjem šahovskih nalog pri urah matematike razvijamo tudi logično razmišljanje.

Geometrijske transformacije – zrcaljenje

Animacija prikazuje zrcaljenja v ravnini (čez premico) in prostoru (čez ravnino).

Keplerjevi zakoni gibanja planetov

Johannes Kepler je opredelil tri pomembne zakone, ki opisujejo gibanje planetov.

Tridimenzionalni (kartezični) koordinatni sistem

Tridimenzionalni koordinatni sistem z razlagalnimi skicami in nalogo za razvijanje prostorskih predstav.

Geometrijske transformacije – vrtenje

Animacija prikazuje vrtenja v ravnini (okoli točke) in prostoru (okoli premice).

Vrtenine

Če geometrijski lik zavrtimo okoli premice-osi, ki leži v ravnini lika, dobimo vrtenino.

Optična prevara

Pri optični prevari naši možgani drugače tolmačijo sliko, kot izgleda.

3D puzzle s senčenjem

Med zanimivo in pisano igro bomo razvijali prostorske predstave, z izometričnim pogledom bomo lahko preverili svoje rešitve.

Naloge s tehtnico

Zanimiva naloga iz logike: med več enakimi utežmi je treba poiskati utež, ki se razlikuje od drugih.

Na koliko delov razdelijo prostor 3 ravnine?

Tri ravnine lahko na več načinov razporedimo v prostoru. Oglejmo si, na koliko delov razdelijo prostor pri različnih razporeditvah.

Igralna kocka

Z igralnimi kockami lahko rešimo številne naloge iz statistike in verjetnostnega računa.

Kocka (naloge)

S pomočjo oglišč kocke lahko enoznačno določimo njene robove, diagonale in mejne ploskve.

Zanimive površine

Möbiusov trak in Kleinov vrč sta posebni dvodimenzionalni površini, ki imata samo eno stranico.

Stožnice

Stožnica je presečna krivulja, ki nastane, če presekamo krožni stožec z ravnino.

Sestavljanje figur (3D)

V dani prostorski mreži je potrebno s pomočjo danih pogledov sestaviti ustrezno figuro.

Kocka

Demonstracija "sestavnih elementov" kocke (oglišče, rob, diagonala, stranica) je pomembna naloga.

3D tangram

S pomočjo animacije bomo preizkusili posebno verzijo te kitajske igre sestavljanke.

Krogla

Krogla je množica točk v prostoru, ki so od dane točke oddaljene največ za polmer.

Added to your cart.