Verižna reakcija

Energija, ki se sprošča med jedrsko cepitvijo, se lahko uporablja v miroljubne in vojaške namene.

Kroženje ogljika

Atmosferski ogljik sprejemajo rastline med fotosintezo, pri procesu dihanja pa ga živi organizmi oddajajo.

Razvoj modelov atoma

Animacija prikazuje glavne faze v razvoju pojmovanja zgradbe atoma.

Kalcijeve orbitale

Animacija prikazuje zgradbo s in p orbital kalcijevega atoma.

Vezi v benzenovi molekuli

Med ogljikovimi atomi so sigma vezi in delokalizirane pi-vezi.

Taljenje aluminija

Pri taljenju aluminija iz glinice z elektrolizo pridobivajo aluminij.

Vezi v dušikovi molekuli

Animacija prikazuje eno sigma-vez in dve pi-vezi, ki povezujejo dva dušikova atoma.

Ozonska plast

Ozonska plast je del Zemljinega ozračja, ki absorbira UV-sevanje Sonca, zato je nepogrešljiva za življenje na Zemlji.

Učinek tople grede

Učinek tople grede se zaradi človekovega delovanja stopnjuje in povzroča globalno segrevanje ozračja.

Planetarno kroženje zraka

Planetarno kroženje zraka poteka med sklenjenimi območji visokega in nizkega zračnega tlaka znotraj treh velikih zračnih celic. Nanj vpliva več dejavnikov,...

Spremembe agregatnega stanja

Prehode med plinastim, kapljevinskim (tekočim) in trdnim agregatnim stanjem imenujemo spremembe agregatnega stanja.

Dušikasta kislina (HNO₂)

Ena od dušikovih okso kislin. Srednje močna kislina brez barve in z ostrim vonjem, ki obstaja samo v vodni raztopini.

Fosforjev pentoksid (P₂O₅)

Spojina (v obliki belega dima) ki nastaja ko fosfor sežgemo na zraku.

Polimerizacija etena

S polimerizacijo etena pridobivamo umetno maso polietilen.

Kloriranje metana s substitucijo

Med substitucijo se vodik iz metana nadomesti z atomi klora, stranski produkt je HCl.

Milo

Maščobne kisline vsebujejo polarne in apolarne delce molekul, zato so primerne za odstranjevanje maščobne umazanije.

Raztapljanje natrijevega klorida

Kuhinjska sol je topna v vodi: polarne molekule vode okoli ionov tvorijo hidratacijski ovoj.

Ploskovno centrirana kubična mreža

Ploskovno centrirana kubična mreža omogoča najbolj tesno povezavo med kovinskimi atomi.

Reakcija amonijaka in vodikovega klorida

Pri reakciji amonijaka in vodikovega klorida nastane ionska spojina, amonijev klorid.

Added to your cart.