Razvoj modelov atoma

Animacija prikazuje glavne faze v razvoju pojmovanja zgradbe atoma.

Planetarno kroženje zraka

Planetarno kroženje zraka poteka med sklenjenimi območji visokega in nizkega zračnega...

Okolju prijazni avtomobili

S kombiniranjem bencinskega in električnega pogona se zmanjša emisija škodljivih snovi.

Verižna reakcija

Energija, ki se sprošča med jedrsko cepitvijo, se lahko uporablja v miroljubne in vojaške...

Kroženje ogljika

Atmosferski ogljik sprejemajo rastline med fotosintezo, pri procesu dihanja pa ga živi...

Vezi v dušikovi molekuli

Animacija prikazuje eno sigma-vez in dve pi-vezi, ki povezujejo dva dušikova atoma.

Spremembe agregatnega stanja

Prehode med plinastim, kapljevinskim (tekočim) in trdnim agregatnim stanjem imenujemo...

Kalcijeve orbitale

Animacija prikazuje zgradbo s in p orbital kalcijevega atoma.

Taljenje aluminija

Pri taljenju aluminija iz glinice z elektrolizo pridobivajo aluminij.

Vezi v benzenovi molekuli

Med ogljikovimi atomi so sigma vezi in delokalizirane pi-vezi.

Ozonska plast

Ozonska plast je del Zemljinega ozračja, ki absorbira UV-sevanje Sonca, zato je...

Učinek tople grede

Učinek tople grede se zaradi človekovega delovanja stopnjuje in povzroča globalno...

Žveplasta kislina (H₂SO₃)

Brezbarvna, srednje močna kislina, ki jo poznamo le v vodni raztopini.

Družinska hiša brez izpustov ogljikovega dioksida

S primernim načrtovanjem in gradnjo sodobnih družinskih hiš lahko veliko prispevamo k...

Reakcija amonijaka in vodikovega klorida

Pri reakciji amonijaka in vodikovega klorida nastane ionska spojina, amonijev klorid.

Polimerizacija etena

S polimerizacijo etena pridobivamo umetno maso polietilen.

Železarska industrija (srednja raven)

V železarnah iz železove rude pridobivajo surovo železo.

Kalcijev karbonat (CaCO₃)

Apnenec se pogosto uporablja in v različnih namenih.

Kloriranje metana s substitucijo

Med substitucijo se vodik iz metana nadomesti z atomi klora, stranski produkt je HCl.

Pridobivanje amonijaka iz elementov (Haber-Boschev proces)

Amonijak v industriji pridobivajo iz elementov pri visoki temperaturi in visokem pritisku...

Added to your cart.