Ledenik (srednja raven)

Ledenik je velika gmota ledu, ki počasi drsi po pobočju navzdol.

Zemljevid morskega dna

Na morskem dnu so lepo razvidne meje med tektonskimi ploščami.

Kroženje kisika

Kisik, za večino živih bitij nepogrešljiv plin, je na Zemlji prisoten v nenehnem kroženju.

Kroženje fosforja

Fosfor je izredno pomemben element za vse žive organizme in je na Zemlji prisoten v...

Monsunski vetrovi

Monsuni so vetrovi, ki v določenih delih sveta pihajo med oceani in celinami. Poleti so...

El Niño

El Niño je pojav na stičišču zraka in morja, ki nastane vsakih pet let v zahodnem delu...

Tropski cikloni

Tropski cikloni so velikanski zračni vrtinci s premerom več sto kilometrov, ki nastajajo...

Krajevni vetrovi

Glavni vrsti krajevnih vetrov so obalni in pobočni vetrovi.

Kras (osnovna raven)

Na kraškem površju nastanejo značilni površinski in podzemeljski kraški pojavi.

Ledenik (osnovna raven)

Ledenik je velika gmota ledu, ki počasi drsi po pobočju navzdol.

Gubanje (osnovna raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana...

Prelomi (osnovna raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah...

Kroženje vode (osnovna raven)

Voda na našem planetu nenehno kroži.

Gubanje (srednja raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana...

Icebergs

Icebergs are blocks of frozen freshwater floating in the sea.

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and...

Deep Sea Hydrothermal Vents

A hydrothermal vent is a fissure in the planet's surface through which geothermally...

Vrste prsti na Madžarskem

Animacija prikazuje, kje se na Madžarskem nahajajo posamezni tipi prsti.

Added to your cart.