Vodna turbina, generator

Kinetično energijo vode pretvarja v električno energijo.

Dnevni kop

V nasprotju z rudniki pod zemljo tukaj odstranijo krovne kamnine, izkop pa se odvija na površju.

Plimska elektrarna

Plimska elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem plime in oseke.

Vesoljski teleskop Kepler

Z vesoljskim teleskopom Kepler NASA išče Zemlji podobne planete zunaj našega Osončja.

Cestni tovorni promet, tovornjak s priklopnikom

Tovornjaki s priklopnikom so zelo pomembni v kopenskem transportu.

Luka

Luka mora zagotavljati primerno infrastrukturo in storitve.

Letališče

Na letališču so zagotovljene za letenje potrebna infrastruktura in storitve.

Onesnaževanje zraka

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja zraka: kmetijstvo, industrija, naselja.

Komunalne storitve

Med komunalne storitve sodi sistem oskrbe prebivalstva s plinom, vodo in elektriko, ogrevanje, telekomunikacije in sistem odvajanja odpadnih voda.

Kako delujejo sončne celice in sončni zbiralnik?

S sončnimi celicami in sončnimi zbiralniki izkoriščamo sončno energijo.

Vrste mostov

Glede na zgradbo poznamo gredne, ločne, viseče, palične mostove in mostove s poševnimi zategami.

Tradicionalni način življenja Inuitov

Značilna bivališča Inuitov, ki živijo v arktičnih prostranstvih, so igluji.

Onesnaževanje okolja

Onesnaževanje okolja je zmanjševanje kakovosti in naravnih samoobnovljivih zmogljivosti okolja zaradi človekovega delovanja.

Oaza

Oaze so območja v puščavah, kjer je na voljo dovolj vode za rast naravnih in kulturnih rastlin.

Oskrba s pitno vodo

Sistem oskrbe s pitno vodo porabnikom zagotavlja neoporečno pitno vodo.

Železarska industrija (srednja raven)

V železarnah iz železove rude pridobivajo surovo železo.

Prometna omrežja

Animacija prikazuje glavne kopenske, vodne in zračne poti ter prometna vozlišča.

Most Golden Gate (San Francisco, 1937)

Viseči most, ki se razteza nad ožino med Tihim oceanom in zalivom San Francisca, so začeli uporabljati leta 1937.

Sončna elektrarna

Sončna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem sončne energije.

Čistilna naprava za odpadne vode

V čistilnih napravah se čistijo odpadne vode gospodinjstev in industrije.

Added to your cart.