Toplozračni balon

Toplozračni balon je lebdeč zrakoplov, napolnjen s toplim zrakom.

Radarski poskus z Luno (Zoltán Bay, 1946)

Leta 1946 je madžarski znanstvenik prvi zaznal odboj radarskih signalov z Lune.

Svetloba in senca

S spreminjanjem vira svetlobe lahko preučuješ sence, projicirane na ravnine koordinatnega sistema.

Sinusno nihanje in enakomerno kroženje

Sinusno nihanje je enodimenzionalna projekcija enakomernega kroženja.

Satelitska navigacija

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) sestavlja 24 satelitov. Za določanje našega trenutnega položaja morajo biti vidni vsaj štirje.

Vodnjaki

Vodnjak na potiskanje in vlečni vodnjak spadata med enostavne vodne črpalke.

Torzijske tehtnice

Velikost sil merijo z merjenjem zvijanja torzijske žice.

Dinamo (osnovna raven)

Dinamo pretvarja mehansko energijo v enosmerni električni tok.

Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point depend on?

The physics of bicycles

Some principles of physics can be demonstrated through the functioning of bicycles.

Electric motors

Electric motors are present in many areas of our everyday lives. Let's learn about the different types.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

Gravitational waves (LIGO)

Massive accelerating or orbiting bodies cause ripples in spacetime. These are called gravitational waves.

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher than that of a receding one.

Thermometers

There are various types of instruments used for measuring temperature.

Added to your cart.