Topla fronta, hladna fronta

Ob srečanju hladnega in toplega zraka nastane hladna fronta ali topla fronta.

Delovanje podmornice

Podmornica potone ali se dvigne na površje s spreminjanjem povprečne gostote trupa.

Svetloba in senca

S spreminjanjem vira svetlobe lahko preučuješ sence, projicirane na ravnine koordinatnega...

Sinusno nihanje in enakomerno kroženje

Sinusno nihanje je enodimenzionalna projekcija enakomernega kroženja.

Satelitska navigacija

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) sestavlja 24 satelitov. Za določanje našega...

Vodnjaki

Vodnjak na potiskanje in vlečni vodnjak spadata med enostavne vodne črpalke.

Radarski poskus z Luno (Zoltán Bay, 1946)

Leta 1946 je madžarski znanstvenik prvi zaznal odboj radarskih signalov z Lune.

Torzijske tehtnice

Velikost sil merijo z merjenjem zvijanja torzijske žice.

Dinamo (osnovna raven)

Dinamo pretvarja mehansko energijo v enosmerni električni tok.

Sistem Pluton-Haron

Največja Plutonova luna je Haron.

Electric motors

Electric motors are present in many areas of our lives. Let's learn about the different...

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

Gravitational waves (LIGO)

Massive accelerating or orbiting bodies cause ripples in spacetime. These are called...

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher...

Thermometers

There are various types of instruments used for measuring temperature.

Added to your cart.